Valår 2014


Sverige firar valår 2014 med inte bara riksdagsval, utan även val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Läs om var du kan finna relevant information samt vad vi har för material.

Riksdagsvalet i Sverige 2014 går av stapeln den 14 september. Sedan Sverige blev medlem av Europeiska unionen 1995 är detta första gången som de samtliga val sammanfaller på samma år, det vill säga riksdags-, kommunfullmäktige-, landstingsval och Europaparlamentet. Landsting-, riksdags- och kommunval sammanfaller annars alltid samma år.

Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet är den enda av EU-institutionerna vars ledamöter väljs i direkta val. Sverige har för närvarande 20 ledamöter (januari 2014). 6 av dessa är från Socialdemokraterna och 1 från Vänsterpartiet.

Vad händer i Europaparlamentet?  Läs på deras svenska webbsida för fullständig  information.

Stockholms kommunfullmäktiges mandatfördelning (januari 2014):

Socialdemokraterna: 25
Miljöpartiet: 16
Vänsterpartiet: 8
Moderaterna: 38
Folkpartiet: 10
Centerpartiet: 3
Kristdemokraterna: 1

Se även vad vi har om Europaparlamentet och Europeiska unionen i våra samlingar, både arkiv- och biblioteksmaterial.

Kommunal- och landstingsval

För två mandatperioder i rad har samma majoritet vunnit kommunalvalet. Majoriteten består idag av Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

Vill du orPartierna i Stadshuset - en handledning till forskning vid Stockholms stadsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ientera dig om partierna i kommunhuset i största allmänhet, kan vi rekommendera skriften (i pdf):

Partierna i Stadshuset : en handledning till forskning vid Stockholms stadsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek / red. Mats Hayen.

Skriften gavs ut under 2013 av ARAB och Stockholms stadsarkiv och ger en god handledning till vilka arkiv och vilket material kopplat till kommunalpolitiken som återfinns på de två institutionerna.

Några tips på arkiv som återfinns hos ARAB:

Socialdemokratiska landstingsgruppen [Stockholm] År: 1970-1996, Omfång: 82 volymer

Vänsterpartiet landstingsgruppen [Stockholm] År: 1977-1994, Omfång: 43 volymer

Landstingsarkivet för Stockholm är en fristående arkivinstitution som du hittar i Flemingsberg.

Bilder från Stockholms arbetarkommuns arkiv, åren 1958-1968

Val till riksdagen

Riksdagens mandatfördelning (januari 2014):

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti: 112
Moderata samlingspartiet: 107
Miljöpartiet de gröna: 25
Folkpartiet liberalerna: 24
Centerpartiet: 23
Sverigedemokraterna: 20
Vänsterpartiet: 19
Kristdemokraterna: 19

Alliansen: 173
De rödgröna: 156
Sverigedemokraterna: 20

Vad har ARAB för material och vilket material hamnar hos Riksdagens arkiv?

Kort och gott kan man säga att ARAB tar hand om det partibundna materialet som inte omfattas av riksdagstryck eller de handlingar som hör till riksdagens förvaltning och organisation.

Riksdagens arkiv och registratur ”bevarar, vårdar och tillhandahåller handlingar från kammaren, utskotten, EU-nämnden, Riksdagsförvaltningen och andra riksdagsorgan.” Riksdagstrycket utgörs av propositioner, motioner och utskottsbetänkanden, kammarprotokoll och så vidare. Allt det som ligger till grund för beslut tagna i riksdagen.

Principen vad gäller allmänna handlingar gäller specifikt för  materialet från Riksdagen. Det är även något som ARAB principiellt försöker att följa men då vi är ett enskilt arkiv, är det inte något vi är av lag tvungna till.

En post som en riksdagsledamot har fått i egenskap av partiföreträdare, är exempelvis inte allmänna handlingar. Dessa handlingar hamnar så småningom hos ARAB om det gäller en partiföreträdare för ett av de partiarkiv som vi huserar. Se vår arkivkatalog Borge för en fullständig lista på de partiarkiv som vi huserar.

Glöm inte heller att i partiorganisationernas arkiv finns massor av handlingar rörande valrörelser.

Några tips på arkiv som återfinns hos ARAB:

Socialdemokratiska riksdagsgruppen År: 1906-1996, Omfång: 234 volymer, Åtkomstvillkor: Handlingar yngre än 20 år är inte tillgängliga för forskning.

Vänsterpartiet riksdagsgrupp År: 1953-2005, Omfång: 74 volymer.

Under hösten 2013 digitaliserade vi SAP:s valmanifest. Materialet är ofta efterfrågat och börjar i vissa fall vara slitna. Det återfinns både i SAP:s arkiv och hos bibliotekets samlingar.

Manifesten kommer inom kort att publiceras på vår webbsida under kategorin Ur våra samlingar – Socialdemokratiska valmanifest.