Zimmerwaldrörelsen


Framsida av Zimmerwald 1919:1

Framsida av Zimmerwald : socialistiskt månadstidskrift, 1919:1

Läs om Zimmerwaldrörelsen och tidskriften Zimmerwald, en tidskrift späckad av material med utbredd internationell anknytning. Stora socialistiska teoretiker publicerades kontinuerligt, bland annat  Lenin, Nadezjda Krupskaja (Lenins hustru) samt Aleksandra Kollontaj.

Av: Praktikant Halat Shire, våren 2015

Andra internationalen

Andra internationalen grundades i Paris 1889. Förutom frågor som rörde demokrati och fackliga rättigheter, stod internationalismen och kampen mot krig högt på agendan. Strax före första världskrigets utbrott 1914 hade internationalens medlemspartier sammanlagt 3, 5 miljoner medlemmar och 12 miljoner väljare.

När första världskriget bröt ut, slöt flertalet av dess medlemspartier upp bakom sina respektive regeringars krigspolitik och internationalen upplöstes. Försök gjordes däremot för att återuppväcka den socialistiska internationalismen.

Ett sådant var exempelvis de initiativ som togs av Hjalmar Branting och andra för att få till stånd en allmän socialistkonferens i det neutrala Sveriges huvudstad (om detta se äldre ”Ur våra samlingar”-artikel av Martin Grass – ”Stockholmskonferensen 1917”).

Konferensen i Zimmerwald

Ett försök att samordna de socialistiska partiernas antimiltära strävanden efter första världskriget var den konferens som anordnades i schweiziska Zimmerwald den femte till åttonde september 1915.

Lenin i Stockholm

Lenin på genomresa i Stockholm 1917-04-13. På bilden bland annat Inessa Armand, Otto Grimlund, Ture Nerman, Carl Lindhagen, Olga Ravitj, N. Krupskaja, Grigorij Zinovjev hans son Stiopa, Alexander Helphand-Parvus och Jelena Usijevitj-Kon, Fotosamlingen, ARAB

Bland deltagarna märktes bland annat Vladimir Lenin, Lev Trotskij, Julius Martov, Georg Ledebour, Robert Grimm, Angelica Balabanoff och Alphonse Merrheim.

Manifest

Zimmerwaldmanifestet, "Till Europas proletärer!", pdf

Sverige och Norge representerades av Ture Nerman och Zeth Höglund.

Konferensdeltagarna lyckades till sist enas om ett manifest där de bland annat förklarade att första världskriget inte var deras krig (se fulltext för manifestet Till Europas proletärer! Manifest från de internationella socialisternas konferens i denna artikel).

Konferensen i Zimmerwald följdes upp av en konferens som hölls i Kienthal i Schweiz 24-30 april 1916 och en som hölls i Stockholm i september 1917.

Deltagarna kom att samstämmigt kallas Zimmerwaldrörelsen.

De olika konferenserna kom att ligga till grund för bildandet av Kommunistiska internationalen, Komintern.

Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti

I Sverige grundade medlemmar av Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti ett Zimmerwaldsällskap med ambitionen att ge ut en teoretisk socialistisk tidskrift.

Zeth Höglund talar den 6 maj 1917, fotografi från Zeth Höglunds personarkiv, ARAB, Fotograf: Th Modin

Zeth Höglund talar den 6 maj 1917, Fotograf: Th Modin, från Zeth Höglunds personarkiv, ARAB

Tidskriften utkom på Fram förlag i Stockholm under åren 1919-1921, med ett provnummer som kom ut 1918.

Ekonomiska svårigheter tvingade tidskriften i graven 1921.
I sista numret tackade redaktionen medarbetarna och sina läsare:

”Envar som bläddrar genom de tre årgångarna, ska förvisso i dem finna många väckande, gedigna tankar i olika ämnen inom den revolutionära rörelsens ram, liksom de 30 häftena bevarat åtskilligt av de sista tre viktiga åren, som i framtiden blir av intresse att äga samlat.”

Tips för vidare läsning och forskning i vårt material:

Arkiv: Sveriges Socialdemokratiska vänsterpartis arkiv (1917-1921)
Arkiv: Zeth Höglunds arkiv
Om tidskriften se exempelvis artikeln ”Zimmerwald – socialistisk tidskrift” av Agneta Pleijel i Från SKP till VPK : en antologi (Lund, 1976).
Artikeln återfinns även som en av många artiklar i Zenit om SKP/VPK–en artikelsamling, i fulltext hos Marxistiskt arkiv.
Se även i Kata för ämnesorden: Zimmerwaldrörelsen, Kommunistiska internationalen – Komintern