Arbetarbildning – seminarium om Arbetarhistoria 153-154, på ABF-huset i Stockholm


Bildningsaspekten kom att bli väldigt viktig för den svenska arbetarrörelsen. Den tradition av folkbildning genom självstudier, ofta i grupp, som etablerats av nykterhetsrörelsen hade skapat goda förutsättningar för arbetarrörelsen att grunda egna bildningsinstitutioner, dels genom etablerandet av bibliotek som ägdes av rörelsen, dels genom den vanligaste studieformen, studiecirkeln.

Oscar Olsson, som brukar kallas studiecirkelns fader, kom att få stort inflytande på hur studier inom arbetarrörelsen skulle bedrivas. Folkbildningen skulle vara fri, det vill säga den skulle inte styras av staten, utan deltagarna i studieverksamheten skulle själva bestämma studiernas innehåll. Deltagandet var dessutom frivilligt. Studiecirkeln byggde därutöver på demokrati och icke-hierarki. Samtalet stod i fokus och argumentet hade primat över social status.

Gästredaktör Jenny Jansson och artikelförfattarna Henrik Nordvall och Stefan Backius presenterar sina bidrag till vårt temanummer om bildning och bildningens roll för arbetarrörelsen. Presentationerna kommenteras och diskuteras med publiken.

Tisdag 26 maj, 18:00-20:00, Brantingsalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Fri entré