Från arkivet i Flemingsberg till Venedigbiennalen


Petra Bauer

Petra Bauer vid sin utställning på Venedigbiennalen, Foto: Svante Larsson

Konstnären Petra Bauer ställer ut verk av socialistiska och kommunistiska kvinnorörelsens bilder

Ibland har vi i personalen på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ynnesten att få följa våra låntagares arbete från deras fynd i arkivet, till det färdiga verket. Av dessa är de konstnärliga tolkningarna av vårt material de allra mest spännande, då dessa kan lyfta historien och ge en spridning och tolkningsmöjligheter av grundmaterialet som traditionell forskning ibland har svårare att göra.

Petra Bauers konstnärliga arbete med fotografierna från våra samlingar är sådana projekt som vi – de som dagligen arbetar med materialet – jublar över.

Petra Bauers utställning "Vad kvinnor vilja" - Malmö 2014

Petra Bauers utställning ”Vad kvinnor vilja” – Malmö 2014, Foto: Svante Larsson 


Väl medvetna om den historiska skatt de i sin helhet utgör, är fotografierna från just den socialistiska och kommunistiska kvinnorörelsens spännande för att de emotsäger en alltför trist och ofta upprepad åsikt: att den socialistiska och kommunistiska rörelsen varit männens arena. Med ett politiskt sett tydligt ställningstagande tog dessa kvinnor plats framför kameran, och berättar därför en helt annan historia.

Fotografierna representerar ett tidsdokument om dels Sveriges politiska historia dels om den socialistiska och kommunistiska kvinnorörelsens aktiva tillblivelse och hur deltagarna styrde bilden av sig själva. De är inga väna madammer som är porträtterade på bilderna utan de greppar papper, penna och protokoll som de politiska aktivister de var.

Under sommaren 2014 presenterade Petra Bauer sitt konstverk ”Ämne: Vad kvinnor vilja!” på Malmö Konstmuseum som en del av utställningen En egen röst – om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme.

De som hade turen att bo eller besöka Malmö kunde för en begränsad tid även se ett urval av affischerna från utställningen i oredigerat men uppblåst skick på busshållplatser och reklampelare. Slående med redan detta projekt var insikten om att budskapen paketerades annorlunda då och nu, men innehållsmässigt har inte så mycket hänt.

Petra Bauers utställning vid Venedigbiennalen 2015, Foto: Svante Larsson

Petra Bauers utställning vid Venedigbiennalen 2015, Foto: Svante Larsson

Under Venedigbiennalen visas just nu år 2015 en vidareutvecklad konstinstallation av konstverket i den internationella delen av biennalen: All The World’s Futures. Den nya titeln på Bauers verk är ”A Morning Breeze”; med inspiration från den tidiga socialdemokratiska kvinnorörelsens tidskrift Morgonbris.

Installationen under biennalen består av två delar – affischer placerade på ljusbord i förgrunden av installationsrummet, samt fotografiska grupporträtt på helskärm i rummets bortre ände.

Med ett snart 100-årigt tidsspann sen fotografierna togs, är dessa grupporträtt fortfarande aktuella som en tydlig feministisk och aktivistisk rörelse första steg. Vad skiljer sig egentligen från hur dagens rörelse porträtteras sig själv, givet den kontext den nu befinner sig i?

Petra Bauer arbetar med kommande projekt för Göteborgsbiennalen 2015

Petra Bauer arbetar med fotograf Svante Larsson med sitt kommande projekt för Göteborgsbiennalen 2015, Foto: Jenny Edlund 

 

Kommande projekt

Med spänning följer vi Bauers kommande projekt, som hon denna gång gör tillsammans med skribenten Rebecka Thor, som ska presenteras på Göteborgsbiennalen i år.

Inspirationen är hämtad från de resebilder som Kata Dalström tog under den resa hon deltog i till Sovjetunionen år 1920, som en av kommunisternas delegater till den Tredje internationalens andra kongress.

Denna tidsperiod är en av de kanske mest spännande då revolutionen i Ryssland både skrämde slag på etablissemangen över hela Europa men även inspirerade och väckte kamplusten hos de som såg att den bättre värld var möjlig.

Kata Dalströms arkiv hittar ni i vårt arkiv, se arkivförteckningen i arkivkatalogen Borge.