Kommande utställning : Fred, Frihet och Solidaritet


Vi passar på att flagga för ett länge efterlängtat arrangemang och utställning hos oss. Under lördagen den 24:e oktober på självaste FN-dagen kommer delar av Bertil Janssons konstskatt att visas upp jämte hans egna texter om verken. Dagen kommer likaså bjuda på en rad spännande talare och samtalspunkter.

Urvalet omfattar verk från ett drygt 50-årigt samlande. Det började mera medvetet på 60-talet då jag arbetade på ABF i Malmö. Kontakterna med den skånska konstnärskåren var frekventa och särskilt med tre konstnärer: Gerhard Nordström, Staffan Nihlén och Bertil Lundberg.

De två förstnämnda blev i mitten av 60-talet huvudlärare på Målarskolan Forum medan Bertil från 1964 var konstnärlig ledare för Grafikskolan Forum. Båda skolorna tillkom på konstnärsinitiativ och med ABF i Malmö som huvudman. De båda skolorna har haft stor betydelse och Grafikskolan med internationell räckvidd.

Bertil Jansson, juni 2015, Stockholm

Urvalet innehåller verk av bland annat Lars Hillersberg, Ulf Rahmberg, Peter Dahl, Enrico Baj, Lars Huck Hultgren, Petter Petersson, Krystyna Piotrowska, Maja Ruta, Gert Sparr, Hans Johansson, Börje Sandelin, Waldemar Lorentzon, Helmtrud Nyström, Anna Sjödahl, Mattias Fagerholm, Gerald Steffe, Gerhard Nordström och Jacques Zadig.

Program och mer information om dagen är under arbete och uppdateras inom kort,

Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek & Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
Kontakt: aks [snabel-a] arbark.se