Boktips augusti 2015


Wendy Brown, Undoing the demos : neoliberalism’s stealth revolution / New York : Zone Books, 2015, 295 s.

”Denna bok utgör en teoretisk granskning av de sätt på vilka nyliberalism, en märklig form av tänkande som omskapar alla existensens aspekter till ekonomiska termer, steg för steg omintetgör grundläggande delar av demokratin.” (egen översättning)

Så inleder Wendy Brown denna bok. Inte enbart som så att marknader och pengar gröper ur demokratin, eller att politiken i allt högre grad stryker på foten för finans- och bolagskapitalet, eller att makten att styra koncentreras hos de rika; utan även att själva det nyliberala sättet att tänka och förstå och hantera världen tränger in i alla hörn och kanter. Nyliberalismen som ideologi och hur denna ideologi gradvis, bit för bit, underminerar och upplöser demokratiska värden.
Andra böcker av Wendy Brown finns att låna hos oss, se bibliotekskatalogen.

Kasper Braskén, The International Workers’ Relief, communism, and transnational solidarity : Willi Münzenberg in Weimar Germany / Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015, 319 s. : ill.

Den internationella solidaritets- och hjälporganisationen Internationella arbetarhjälpen grundades 1921, ursprungligen för att bistå det svältande Sovjetunionen men efter hand med alltmer vidgat verksamhetsfält; till att bli ett transnationellt organ för hjälpverksamhet som en del i en anti-imperialistisk och anti-kolonial klasskamp. Dess huvudorganisatör var Willi Münzenberg (1889-1940), tysk kommunist och propagandist och han spelar av förståeliga skäl en stor roll i boken. Lika naturligt är att organisationen, dess verksamhet, dess arrangemang, dess propagandaarbete, dess gatudemonstrationer, dess solidaritetsarbete och inte minst dess medlemmar spelar en lika stor roll. Organisationen upplöstes 1933.
Vi har även andra verk av Kasper Braskén,  bland annat en artikel i Arbetarhistoria, se bibliotekskatalogen.

Robert Graham, We do not fear anarchy, we invoke it : the First International and the origins of the anarchist movement / Oakland : AK Press, 2015, 319 s.

År 1864 samlades i London delegater från olika europeiska arbetarrörelseorganisationer för att grunda en gemensam internationell, gränsöverskridande organisation med syftet att erbjuda stöd åt en arbetarklass som i allt högre utsträckning konfronterades med en kapitalism utan gränser. Denna gavs namnet Internationella arbetarassociationen, men kom senare att bli mer känd under namnet Första internationalen. Robert Graham, som tidigare bland anat redigerat och utgivet trebandsverket Anarchism, a documentary history of libertarian ideas, fokuserar här på den anarkistiska delen av organisationen, den som utesluts 1872. Han följer anarkismens utveckling före grundandet av Internationalen, visar hur den får en fastare karaktär under den tid Internationalen varar och hur den fortlever och vidareutvecklas efter dess upphörande.