Boktips september 2015


Srécko Horvat & Igor Štiks (red.), Welcome to the desert of post-socialism : radical politics after Yugoslavia /Brooklyn, NY : Verso, 2015, 280 s.

”Finally a book we have all been waiting for”, skriver Slavoj Žižek – och kanske är det så. I post-socialistiska Balkan är  yugo-nostalgiken över den svunna jugslaviska socialismen och en utbredd Balkanism påtaglig. För en utomstående, skildras Balkan som en smältdegel av etniska konflikter, korruption och våldsyttringar. Men var står egentligen det post-socialistiska samhällena på Balkan, både ekonomiskt och socialt sett? Någonstans däremellan eller i en brytningspunkt? Verket ger en grundlig analys av vad som är att förstå som det post-socialistiska samhället med både oligarkiska tendenser och ojämlik samhällsbildning. Det ger dessutom en insiktsfull beskrivning av den nu varande radikala återfödelsen, där nya generationer och nya rörelser gör sig hörda. Hur ser deras radikala demokratiserande av samhället egentligen ut? Läsvärd textsamling av filosofen Srécko Horvat och författaren Igor Štiks.

Björn Elmbrant, Innan mörkret faller : ska 30-talet hinna i kapp oss? / Stockholm : Atlas, 2015, 388 s.

Den ökande rasismen och de ekonomiska oroligheterna och auktoritära tendenser i flera europeiska länder har gjort att skribenter börjat varna för att vi kommer att upprepa den tragiska utvecklingen på 1930-talet i Europa, en utveckling som i förlängningen ledde till ett förintande europeiskt storkrig. Björn Elmbrant pekar på dessa varningsrop i sin senaste bok, som är en saklig genomgång av den politiska utvecklingen i Sverige och Tyskland på 1930-talet. Genom att bjuda in nazisterna i den tyska politiken, ett försök att neutralisera dessa, grundlade man istället vägen för dessas maktövertagande, samtidigt som de andra politiska partierna stod splittrade och handfallna inför det våld och den totalitära maktapparat som nazisterna snabbt skapade.

De svenska socialdemokraterna, till skillnad från sina tyska kamrater, arbetade systematiskt för politiskt samarbete och parlamentarism över gränserna, och att med alla medel hålla de svenska nazisterna (och kommunisterna) utanför all realpolitik. Det skulle visa sig vara en smart väg att gå, och samtidigt lades grunderna för vad som kallats ”det svenska folkhemmet”. Den framgångsrika ekonomiska politiken var viktig för att inte ytterlighetspartierna skulle vinna missnöjesröster menar Elmbrant. Det är en historielektion Elmbrant bjuder oss som dagens politiker, både i Sverige och Tyskland, har en del att lära av. Han har kallat det ”ett demokratiskt självförsvar för vår egen tid”, och menar att vi måste kunna lära av historiens tidigare misstag för att inte dessa ska upprepas.

Owen Jones, Etablissemanget och hur de kommer undan med allt / Ordfront : Stockholm, 2015, 431 s.

Owen Jones klär av det brittiska etablissemanget i sin nya bok. Han visar på att dagens politiker i själva verket existerar i en slags symbios med näringslivet. Det handlar naturligtvis om hunger efter makt (i vårt post-demokratiska samhälle) och Jones är lika kritisk mot labour som mot tories. Etablissemanget är en skarp och humoristisk bok av en författare som är en av Storbritanniens mest kända samhällsdebattörer.