Bosdotterpriset 2014 till Tobias Karlsson


2014 års Kjersti-Bosdotter-pris för bästa artikel i tidskriften Arbetarhistoria går till Tobias Karlsson för sin artikel ”Kvinnorna i kampen för föreningsrätten 1896 års kraftmätning i tobaksindustrin, i Arbetarhistoria nr 151.

Tobias Karlsson, Fotograf: Apelöga

Tobias Karlsson, Fotograf: Apelöga

Motivering:

Arbetarkvinnornas roll i det pionjära fackliga organisationsarbetet har uppmärksammats i alltför liten omfattning. Med löner som ofta utgjorde endast hälften av männens svältlöner var kvinnornas möjlighet att ansluta sig till en fackförening begränsad.

Ekonomhistorikern Tobias Karlsson skildrar på ett förtjänstfullt sätt tobaksarbetarnas kamp i slutet av 1800-talet för drägligare löner och rätten att organisera sig fackligt.

I artikeln lyfter han fram hur valet av konfliktstrategi gentemot en stark arbetsgivarpart resulterar i att kvinnorna i stor omfattning ansluter sig till Tobaksarbetareförbundet något som i sin tur leder till att likalönsprincipen tidigt förs in i organisationens stadgar.

Tobias Karlsson är verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

För ytterligare information:

  • Forskningsledare Silke Neunsinger
    silke.neunsinger[snabel-a]arbark.se eller 08- 412 39 27
  • Institutionschef Nina Sjöberg
    nina.sjoberg [snabel-a]arbark.se eller 08-412 39 01
  • Mer information om priset på Arbetarhistorias hemsida

Tidigare pristagare

2013: Annette Thörnquist

Artikel: ”Falskt egenföretagande – ett fenomen i arbetsmarknadens gråzon”, i Arbetarhistoria nr 147–148.

2012: Frank Meyer

Artikel: “Multinasjonale konserner, mennesker og miljø i den globale aluminiumindustrien. Porto Trombetás (Brasil) og Årdal (Norge)”, i Arbetarhistoria nr 143-144.

2011: Göran Salmonsson

Artikel: “Har kunskap om historien någon betydelse i det fackliga arbetet?”, i Arbetarhistoria nr 138-139

2010: Peter Winn

Artikel: “Flyktingar och emigranter. Chiles historia och chilenarna i Sverige”, i Arbetarhistoria nr 134-135.