Hitta källorna i arkiv och bibliotek – presentation av arkiv och samlingar


Kungl. biblioteket anordnar tillsammans med Riksarkivet, TAM-Arkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek en konferens om arkiv och samlingar för bibliotekarier eller motsvarande.

Plats: Kungliga biblioteket

Anmälan: Till anmälan (extern sida)

Program: Till programmet (extern sida)

Fotografier och brev, radiosändningar och digitaliserad dagspress. I våra arkiv och bibliotek finns mer eller mindre kända källor med stort värde för forskningen.

ARAB:s programpunkt presenteras av Hans Larsson, bibliotekssamordnare och Magnus Åhrgren, arkivsamordnare.

En institution med flera ben

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har alltsedan början 1902 bestått av både arkiv och bibliotek.
Presentationen tar bland annat upp hur samarbetet dem emellan fungerar, samt hur allmänheten finner material i samlingarna.

För mer information, program och anmälan:

http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2015/Hitta-kallorna-i-arkiv-och-bibliotek-25-november-2015/.

Välkommen!

Kontakt

Praktiska frågor, bokning:
Karl Isaksson, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 36 34

Innehåll:
Helena Falck, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 32 67
Anna-Karin Lundgren, fornamn.efternamn@kb.se, 010-709 32 09

Kostnad: 200 kr.

Sista anmälningsdag 17 november 2015.