Hur går vi till historien?


Medverkande: Catalina Benavente, arkivarie, Jonas Söderqvist, vikarierande forskningsledare
Arrangörer:Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Plats: ABF Sveavägen – Ängbyrummet, plan 4

”Vi måste lära av historien”, brukar det heta. Men för att vi ska kunna lära oss av våra misstag, måste erfarenheterna dokumenteras och arkiveras.

Med hjälp av en rad exempel ur arkiven från små aktionsgrupper från förr, vill vi samtala med publiken om vad dagens politiska rörelser kan lära av historien. Och varför att lämna in sina papper är en del av att vara organiserad.

Se mer i Socialistiskt forums kalendarium