Till minne av Klaus Misgeld


Klaus Misgeld Det är en sorgens dag för ARAB. Klaus Misgeld avled den 30 oktober 2015. Klaus föddes 1940 i Gelsenkirchen, Tyskland och flyttade 1965 till Sverige. Han anställdes på ARAB 1978, men var då redan hemtam i arkivet efter sina doktorandstudier, inför avhandlingen Die ”Internationale Gruppe demokratischer Sozialisten” in Stockholm 1942-1945. Zur sozialistischen Friedensdiskussion während des Zweiten Weltkrieges. Han intervjuade i det sammanhanget tidigare politiska flyktingar i Sverige som sedan fick ledande politiska positioner i Tyskland och Österrike, däribland Willy Brandt, Herbert Wehner och Bruno Kreisky.

Till en början tjänstgjorde Klaus i forskarexpeditionen, men kom så småningom att göra en stor insats genom intervjuverksamhet  och insamling av kompletterande källmaterial som kom att ge de underrepresenterade en röst i arkivet.

Klaus främsta insats var uppbyggnaden av ARAB:s forskningsfrämjande verksamhet. Hans gedigna kunskaper och erfarenheter från den egna forskningen och hans stora nationella och internationella kontaktnät gjorde honom till en ovärderlig tillgång både för ARAB och den arbetarhistoriska forskningen i Sverige och utomlands. I början av 1980-talet inrättades ARAB:s forskningsråd som var unikt i sitt slag och blev en förebild för andra institutioner. Klaus var rådets sekreterare fram till 2006.

Han var redaktör och senare ansvarig utgivare för tidskriften Arbetarhistoria, han organiserade viktiga seminarier och konferenser som låg i forskningens framkant och samtidigt utgjorde en viktig mötesplats för aktivister och akademiker. Resultaten publicerades i ARAB:s uppmärksammade bokproduktion. Socialdemokratins samhälle översattes till engelska och ryska och används fortfarande idag. Denna verksamhet gjorde ARAB känt och bidrog till institutionens höga status bland forskare och syskoninstitutionerna i Sverige och internationellt.

Han medverkade i en rad forskningsprojekt och vars resultat är betydelsefulla än idag, däribland Sozialdemokratie und Außenpolitik in Schweden. Sozialistische Internationale, Europapolitik und die Deutschlandfrage 1945-1955 (1984) och Den fackliga europavägen. LO, der internationella samarbetet och Europas enande 1945-1991 (1997).
Klaus var en brobyggare mellan akademiker och arbetarrörelsen och kunde visa på den ömsesidiga nyttan av kontakter för forskningen och det fackligt-politiska arbete. Som sådan var han också en uppskattad styrelsemedlem i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, ARAB:s vänförening.

Som kollega har Klaus varit drivande i fackliga frågor bland annat som ordförande för Handels fackklubb där han gjorde betydande insatser för de anställda. Han var också betydelsefull för den sociala sammanhållningen på arbetsplatsen och startade ARAB:s pensionärsklubb.

Mellan 2007 och 2015 var Klaus ledamot i ARAB:s forskningsråd och hans forskningsprojekt om svensk solidaritet med polska Solidarnosc gjorde honom till en regelbunden besökare på ARAB efter pensioneringen 2006. Projektet resulterade bland annat i boken Solidaritet & Diplomati. Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet (2015) som han publicerade tillsammans med Karl Molin och Pawel Jaworski.

Klaus bortgång är en stor förlust för ARAB. En omtänksam, engagerad och uppskattad kollega och vän finns inte längre att prata med eller rådfråga. Han ingår dock i ARAB:s minne och vi är många som är tacksamma för att vi fick möjlighet att lära känna honom och ta del av hans klokskap, goda omdöme, hans omtänksamhet, hans humor och värme.