Arbetarnas Stockholm 1880-1920 – så växte 1 majfirandet och arbetarrörelsen fram


Anne-Marie Lindgren, författare till boken Arbetarnas Stockholm, berättar.

I slutet av 1800-talet växte det moderna Stockholm fram. Människor kom inflyttande från landsbygden och fick jobb på fabriker och transportföretag, i butiker och på byggen. Arbetarna hade få rättigheter och fick inte ens rösta. Ändå valde de att räta på ryggarna och börja slåss för bättre villkor.

Arbetarnas Stockholm beskriver dels hur arbetarrörelsen grundades och dels arbetarklassens vardagsvillkor kring förra sekelskiftet. Det var på många sätt en hård tillvaro med fattigdom och misär. Men berättelsen om Stockholms arbetarklass är absolut ingen eländeshistoria. Mest av allt är det en historia om kamp och motstånd, om män och kvinnor som organiserade sig för att skapa en bättre framtid. De började bygga upp en egen stad: sina egna fack-liga och politiska organisationer, tidningar och möteslokaler. Ett arbetarnas Stockholm.

Fri entré

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och ABF Stockholm