Krig, fascism, diktatur, upprättelse – minns Spanien!


För 80 år sedan, den 18 juli 1936 överfölls det demokratiska Spanien av den inhemska fascismen i förbund med de fascistiska staterna Tyskland och Italien. Den borgerliga demokratin som fallit undan för den fascistiska frammarschen i Europa svek nu även demokratin i Spanien. I strid mot folkrätten blockerade den all vapenhjälp till Spanien. Men det spanska folket tog upp kampen mot fascismen. Det utlöste omedelbart en omfattande internationell solidaritetsrörelse till stöd för den demokratiska spanska republiken. Dess främsta uttryck blev de frivilliga som från alla håll strömmade till Spanien för att vid det spanska folkets sida, med vapen i hand, försvara demokratin. Efter tre års heroisk kamp, den 1 april 1939 lyckades dock den samlade fascistiska övermakten krossa den förrådda demokratin. De förutsedda konsekvenserna infann sig omedelbart, den 1 september inleddes det 2:a världskriget. Spaniens öde är inte enbart ett minne i vår samtida historia. Det rymmer en bister lärdom och en varning. Fascismens förutsättningar består och därmed dess ständiga återkomst och fascismens hot är idag en realitet i många länder, Sverige är ett tydligt exempel.

1996 – var det 60 år sedan fascismens överfall på Spanien. I samarbete med Arbetarnas kulturhistoriska sällskap gav Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ut boken Kämpande solidaritet : möten med svenska Spanienfrivilliga av Richard Jändel. I bokens förord konstaterades – ”Tar vi inte upp kampen mot fascismen med de medel som står till buds idag, kan vi i morgon tvingas bekämpa fascismen med vapen i hand”. Detta konstaterande har inte förlorat sin relevans, ARAB och AKS producerade 1996 också en utställning med titeln Levande solidaritet som hyllade det spanska folkets antifascistiska kamp och de frivilliga som anslöt sig till den. Även idag krävs en aktiv och gemensam kraft i kampen för att stoppa fascismen.

Vi behöver idag minnas det spanska folkets kamp mot fascismen, minnas solidariteten, minnas de frivilligas uppfordrande exempel – vi kan heller inte glömma vad fascismens seger kan innebära.

En erinran!

80 år efter krigets början är kriget ännu inte slut i Spanien, det fortsätter idag som en kamp om historien. Någon uppgörelse med fascismens blodiga förflutna i Spanien har aldrig skett och det präglar fortfarande det spanska samhället. Folke Olsson* har besökt den minnesplats över fascismens offer som finns i Palma de Mallorca samt sammanställt några foton och fakta om denna plats.
Idag pågår i Palma en strid om rivningen av det kolossala fascistiska monument som uppfördes under Francodiktaturen – kampen fortsätter!

Folke Olssons sammanställning bifogas här som PDF-fil.

*Folke Olsson var ej spanienfrivillig men sekreterare i de Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening – SSK ett antal år fram till föreningens nedläggning 1994.