Medaljen Iillis quorum meruere labores till Kjersti Bosdotter


Den 1 september beslutade regeringen att hedra tre personer inom kulturområdet med medaljen Illis quorum meruere labores. Kjersti Bosdotter – ARAB:s tidigare styrelseledamot och ordförande  i ARAB:s vänförening AKS (Arbetarnas kulturhistoriska sällskap) är en av dessa.

Från institutionens sida blev vi väldigt glada över att det var just Kjersti Bosdotter som har fått detta pris. Kjersti Bosdotter har inte bara som styrelseledamot utan också som samarbetspartner betytt mycket för ARAB:s verksamhet. Kjersti har varit betydelsefull för en rad arbetarhistoriska projekt som i samarbete med ARAB och andra organisationer inom arbetarrörelsen har resulterat i en rad konferenser, seminarier och publikationer.

För att hedra Kjerstis insatser instiftade ARAB 2010 Kjersti Bosdotter-priset för bästa artikel i tidskriften Arbetarhistoria.

Med entusiasm och stort kunnande har hon varit ett energitillskott på institutionen.

Ett stort och hjärtligt grattis från oss på ARAB!

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma arbetarrörelsens historia.

”Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.”

Läs om de övriga pristagarna på regeringens webbsidan.