Migrationens kontraster – seminarium med Johan Svanberg


Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. Historikern Johan Svanberg berättar om tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att bli sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som flytt eller fördrivits från sina hem kring krigsslutet. Vi får följa kvinnornas bakgrund, resa och möten med Sverige. Författaren skildrar deras villkor vid klädföretaget Algots i Borås och ger även inblickar i myndigheternas, arbetsgivarnas och de fackliga organisationernas agerande.

Välkomna!

Plats: ABF Sveavägen 41
Arrangörer: ABF Stockholm  Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap   Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek