Hitta till oss – genom byggarbetsplatsen i Flemingsberg


Det byggs mycket i Flemingsberg, vilket vi är glada över. På sikt kommer Flemingsberg att vara en utbyggd stadsdel både för arbete och boende, med nya förbindelser. Perioden fram tills det att byggnationerna är klara, kommer däremot framkomligheten att påverkas. Speciellt för er forskare och besökare som ska hitta till oss.

Under den pågående byggboomen kommer under en perioden 10–12 miljarder att investeras i Flemingsberg. Sjukhusområdet såväl som området kring pendeltågstationen kommer att få nya byggnader, tillbyggnader och förändrade vägdragningar. Trafikverket ser över både vägar och järnväg i projektet BanaVäg Flemingsberg.

Ni som ska besöka oss, kommer i första hand att stöta på byggarbetena kring stationen och längs väg 226 Huddingevägen.

Vi vill däremot understryka att det går att besöka oss, om än vägen går genom en byggarbetsplats.

Om ni känner er osäkra kan ni däremot ringa oss eller bekanta er med en karta innan ert besök,

Välkomna!

Forskarexpeditionen
Bemannad: måndag-torsdag : kl 10-17.00, fredagar: 10-15.00, samt sista lördagen i var månad: kl 10-15.00
Telefon: 08-412 39 29