En dag om arbetarlitteratur tillsammans med de litterära sällskapen för arbetarförfattare


Lördagen den 28 januari håller vi dörrarna öppna inte bara för besökande forskare till vår forskarexpedition, utan även för en heldagstillställning om arbetarlitteratur tillsammans med de litterära sällskapen för arbetarförfattare.

Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge

Program

11.00 Välkomsthälsning – Mikael Eivergård, ny chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarförfattarna, Sällskapen och Arkivet

11.30 På minnets redd – därför behövs ett Ove Allanssonsällskap.

Lennart Johnsson och Anders Lindström om det senaste tillskottet av arbetarförfattarsällskap

12.15 Lunchsmörgås till självkostnadspris

13.00 Framtida arbetarförfattarsällskap – Jenny Wrangborg, ordförande i Föreningen Arbetarskrivare

13.30 Botanisering bland bokborden

13.45 Vad är på gång 2017?  deltagande sällskap berättar

15.30 Avslutning

Material om respektive sällskap och författare presenteras på bokbord.

Alla varmt välkomna!

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap  ABF Stockholm

Det går bra att höra av sig till kjersti.bosdotter[a]ifmetall.se och mats.myrstener[a]arbark.se

 

Passa på att träffa följande sällskap för arbetarförfattare:

Föreningen Arbetarskrivare
Ove Allanssonsällskapet
Ivar Lo-sällskapet
Gunnar Kierisällskapet
Sara Lidman-sällskapet
Maria Sandelsällskapet
Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner
Stig Sjödin Sällskapet
Jan Fridegårdsällskapet
Sällskapet Moas vänner
Lars Molinsällskapet
Johan-Olov-sällskapet
Karl Östman-sällskapet
Emil Hagströmsällskapet
Birger Norman-sällskapet