Tage Erlander – sista dagboken 1969


dagbocker-1969

Sven Erlander, som har redigerat 17 volymer dagböcker från 1949-69 presenterar den sista dagboken.

Moderator: Lillemor Erlander

Fri entré

Plats: ABF Stockholm Sveavägen 

Arrangörer: Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm