150 år sedan Kapitalet kom ut


das-kapital

Vår äldsta utgåva av Kapitalet, den reviderade utgåvan från 1872. En fullödig beskrivning av allt som rör Kapitalet ges i Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA).

I Paris 1843, tjugofem år gammal, började Karl Marx studera politisk ekonomi på ett systematiskt sätt och föresatte sig att skriva ett omfångsrikt verk som förde kritiken av den bestående ordningen till en högre nivå. Ambitionen kan tydligt utläsas ur hans tidiga verk, De ekonomisk-filosofiska manuskripten (1844), Den tyska ideologin (1845-46), Filosofins elände (1847), Lönearbete och kapital (1847), Kommunistiska manifestet (1848). Redan i dessa verk redogjordes för vad som skulle komma i mer utarbetad form i Kapitalet: Grunderna vad gäller den kapitalistiska exploateringen, de oförsonliga motsättningarna mellan kapitalisternas och löntagarnas intressen, kapitalismens antagonistiska och förgängliga karaktär.

I augusti 1849 tvingades Marx emigrera till London där han fortsatte sina omfångsrika studier av det omgivande samhällssystemet. Till Friedrich Engels, hans trogne vän och medarbetare, kunde han år 1851 skriva att han om fem veckor trodde sig vara ” klar med hela den ekonomiska skiten” och därmed i stånd att kasta sig över en annan vetenskap.

Men samtidigt som han kämpade med sitt ambitiösa projekt, kämpade han mot fattigdom, nöd och sjukdom. Dessutom var han djupt engagerad i Internationella Arbetarassociationens (Första internationalen, 1864-1874) politiska arbete. I slutet av 1850-talet fanns emellertid den manuskripthög som sedermera skulle få namnet Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (gavs ut på svenska i urval 1971 och 2010).

Sexton år efter det tidigare nämnda brevet till Engels, kunde han meddela samme person:

”Denna vecka blir alltså skiten färdig.”

September 1867. Så låg då första delen av Kapitalet på disken. Ett verk präglat av idogt kunskapsinsamlande, frustande ilska, frätande ironi och vittomfattande lärdom. Samt av motsatsförhållandenas vikt, sten som slås mot sten för att frambringa gnistrande energi och få fastfrusna förhållanden att röra på sig.

Det översattes tidigt, 1872, till ryska. En fransk översättning gavs ut 1875 och inför den ansåg sig Marx tvingad att göra omfattande redigeringar, vilket skulle visa sig vara den sista gången som Marx själv var inblandad i utgivningen och redigeringen. Han dog 1883 och de två nästkommande banden av Kapitalet utgavs av Engels, del två 1885 och del tre 1894, då Engels hade ett år kvar att leva.

tiden-kapitalet1

Kapitalet ges ut i svensk språkdräkt på Tidens förlag 1930. Översättare var Rickard Sandler, som i sitt förord påpekade att han påbörjat verket 18 år tidigare. En ny översättning, denna gång av Ivan Bohman, såg dagens ljus 1969. En sjätte upplaga kom 2013.

Tre citat ur Kapitalet, första bandet. Samtliga från svenska upplagen 2013.

”Hur ryslig och motbjudande upplösningen av de gamla familjeförhållandena inom det kapitalistiska systemet än kan te sig, så skapar dock storindustrin den nya ekonomiska grundvalen för en högre form av familjeliv och för ett bättre förhållande mellan könen, genom att den tilldelar kvinnor, barn och ungdomar avgörande roller i den samhälleliga produktionsprocessen utanför hemmet. Det är naturligtvis lika enfaldigt att tro, att familjens kristligt-germanska form är evig och oföränderlig, som att anse att den gammalromerska eller den gammalgrekiska eller den orientaliska var det. Alla dessa former är för övrigt led i en sammanhängande historisk utveckling. Det är också uppenbart, att samarbete mellan människor av bägge könen och ur olika åldersstadier i samma produktionsprocess under lämpliga samhällsförhållanden bör kunna bilda grundvalen för en human utveckling. Under de brutala kapitalistiska formerna är detta samarbete i stället en källa till fördärv och slaveri, emedan arbetaren är till för produktionsprocessen, inte omvänt produktionsprocessen för arbetaren.” (s. 427-8)

”Kapitalet frågar inte efter arbetskraftens livslängd. Det som intresserar kapitalet, är bara det maximum av arbetskraft, som det kan tillägna sig under loppet av en arbetsdag. Det uppnår detta syfte genom att förkorta arbetskraftens livslängd, på samma sätt som en girig jordbrukare uppnår ökad avkastning genom att utsuga åkerjorden.” (s. 228)

”Och Antipatros, en grekisk diktare från Ciceros tid, hälsade uppfinningen av vattenkvarnen att mala spannmål med, denna grundform för allt produktivt maskineri, såsom slavinnornas befriare och den gyllene tidsålderns skapare. ’Dessa hedningar, ja dessa hedningar!’ De begrep ingenting alls av politisk ekonomi och kristendom ( … ). De begrep bl a inte, att maskinen är ett beprövat medel att förlänga arbetsdagen, och de ursäktade måhända den enes slaveri som ett medel för den andres fulla mänskliga utveckling. Men de saknade de speciellt kristliga känslor, som är nödvändiga för att predika massornas slaveri i syfte att göra några råa och halvbildade knoddar till ’eminent spinners’, ’extensive sausage makers’ och ’influential shoe black dealers’.” (s. 355)

polyluxmarx

Några verk med klar anknytning till Karl Marx Kapitalet utgivna under senare år.

Finns i vår bibliotekskatalog

”Das Kapital” kompakt / Georg Fülberth Köln : Papyrossa, 2011
A companion to Marx’s Capital / David Harvey London : Verso, 2010
A companion to Marx’s Capital. Volume 2 / David Harvey. London : Verso, 2013
A political history of the editions of Marx and Engels’s ”German ideology” manuscripts / by Terrell Carver, Daniel Blank New York : Palgrave Macmillan, 2014
An introduction to the three volumes of Karl Marx’s Capital / by Michael Heinrich ; translated by Alexander Locascio. New York : Monthly Review Press, 2012
Att studera Kapitalet : Första boken. Kommentar och studiehandledning / Mats Lindberg Lund : Arkiv, 2013
Behind the crisis : Marx’s dialects of value and knowledge / Guglielmo Carchedi. Chicago, Ill : Haymarket, 2012
Capital and community / Jacques Camatte ; [översättning: David Brown] New York : Prism Key Press, 2011

barradas

Kapitalet som serietidning. Kapitalet med bubblor av Carlos Barradas (1982)

Das Kapital : Rezensionen, Konspekt, Texte. 1.4, Friedrich Engels über ”Das Kapital” / Friedrich Engels ; [ed. Bearb. und Kommentierung: Rolf Hecker] Berlin : Dietz, 2011
Das Kapital. 1.3, Briefe über das Kapital / Karl Marx ; [ed. Bearb. und Kommentierung: Rolf Hecker] Berlin : Dietz, cop. 2010
Der sich selbst entfremdete und wiedergefundene Marx / Helmut Lethen … (hrsg.) München : Wilhelm Fink, 2010
In Marx’s laboratory : critical interpretations of the Grundrisse / edited by Riccardo Bellofiore, Guido Starosta, and Peter D. Thomas. Leiden : Brill, 2013
Inledning till Kapitalet : särtryck ur sjätte upplagan av första boken / Mats Lindberg Lund : Arkiv, 2013
Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet / Michael Heinrich Hägersten : Tankekraft förl, 2013
Kapital & Kritik : nach der ”neuen” Marx-Lektüre / Werner Bonefeld, Michael Heinrich Hamburg : VSA Verlag, c2011
Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess / Karl Marx ; översättning: Ivan Bohman ; inledning: Mats Lindberg. 6 uppl. Lund : Arkiv, 2013
Marx : a guide for the perplexed / John Seed. London : Continuum, c2010.
Marx and singularity : from the early writings to the Grundrisse / Luca Basso Leiden : Brill, 2012.
Marx and the politics of abstraction / by Paul Paolucci Leiden ; Boston : Brill, 2011.
Marx’s Capital, method and revolutionary subjectivity / by Guido Starosta. Leiden : Brill, 2016
Marx’s Grundrisse / Simon Choat London New York : Bloomsbury Academic, 2016
Marx’s Inferno : the political theory of Capital / William Clare Roberts. Princeton : Princeton University Press, [2017]

finns-exploatering

Inlaga från Kapitalet som serietidning. Kapitalet med bubblor av Carlos Barradas (1982)

Marx’s temporalities / Massimiliano Tomba Leiden : Brill, 2013
MEGA – halvvejs fremme Artikel : ett internationellt projekt / Gerd Callesen Arbetarhistoria (2011:4)
PolyluxMarx : a Capital workbook in slides. Vol. 1 / Valeria Bruschi … New York : Monthly Review Press, 2013
PolyluxMarx : Bildungsmaterial für Einführungen ins Kapital. Bd 2 / Valeria Bruschi … Berlin : Dietz, 2015
Prüfstein Marx : zu Edition und Rezeption eines Klassikers / hrsg. von Matthias Steinbach und Michael Ploenus. Unter Mitarb. von Benedikt Einert Berlin : Metropol-Verl, 2013
Reading capital : the complete edition / Louis Althusser ; Etienne Balibar, Roger Establet, Jacques Ranciere and Pierre Macherey London Verso 2016
Reading Marx in the information age / Christian Fuchs. New York : Routledge, 2016
Representing Capital : a commentary of volume one / Fredric Jameson London ; New York : Verso, 2011
The Marx dictionary / Ian Fraser and Lawrence Wilde. London : Continuum, c2011.
Time in Marx : the categories of time in Marx’s Capital / Stavros Tombazos Chicago : Haymarket, 2014