Seminarium: Politik underifrån


Sveriges moderna historia framställs ofta som en fredlig rörelse mot ökad demokrati och jämlikhet. Så har den svenska självbilden sett ut, men under senare år har samförståndsberättelsen börjat ifrågasättas.

Med anledning av den nyutkomna boken Politik underifrån : kollektiva konfrontationer under Sverige 1900-tal, bjuder vi in till seminarium med antologiförfattarna.

Medverkande:

Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson, Lunds Universitet : PRESENTATION AV ANTOLOGIN
Karin Jonsson, Södertörns Högskola : ”STOCKHOLMSPOLISEN FAR FRAM SOM HUNNER OCH BÖDLAR” – DEN SISTA STORA DEMONSTRATIONEN FÖR RÖSTRÄTT I STOCKHOLM 5 JUNI 1917
Jenny Jansson, Uppsala Universitet : ”MOTSTRÖMS. KAMPEN MOT KRAFTVERKET I SÖLVBACKA STRÖMMAR 1972–79”

Välkomna!
För mer information kontakta Silke Neunsinger

silke.neunsinger[ a] arbark.se

08-412 39 27

Politik underifrån : kollektiva konfrontationer under Sverige 1900-tal

(Arkiv förlag : Lund, 2016)

I antologin Politik underifrån skriver historiker och samhällsvetare om politiska och sociala konflikter i 1900-talets Sverige – konflikter där människor har brutit mot den dominerande politiska kulturens normer för hur man får göra politik och för vilka som får delta i politiska processer: från rösträttsstriderna i början av seklet, över gatukravaller, vilda strejker och den gryende miljörörelsens kamp, till det sena 1900-talets konflikter om vem som har rätt att använda det urbana rummet.