Frihetskämparnas förening – F.D. Politiska fångars klubb


Den 26 juni 1946 bildades, F.D. politiska fångars klubb vid Stortorgskällaren och föreningen nedlades i och med ett pressmeddelande 29 september 1999.

Föreningen bildades av folk inom arbetarrörelsen, vilka suttit i fängelse för sina åsikters skull, dömda för politiska brott. Hedersmedlem var Zeth Höglund som i två perioder suttit i fängelse. Andra personer som har varit medlemmar har varit bokförläggaren Axel Holmström, professor Israel Holmgren, borgarrådet Set Persson, förlagschefen Ragnar Johansson, riksdagsman August Spångberg.

Föreningens första ordförande var majestätsbrytare Einar ”Texas” Ljungberg som under storstrejken 1909 undrade om det var viktigare för kungen att ”leka boll” än att leva upp till sitt vackra valspråk ”Med folket för fosterlandet”. Uttalandet kostade nio och en halv månad på Långholmen.

1912 satt Gustaf Svensson tre månader på Långholmen för antimilitaristisk agitation och även Anton Nilsson satt där nästan 10 år, dömd till döden genom halshuggning vilket senare omvandlades till livstids fängelse.

 

Besök på Långholmen 1967. Från vänster: Mauritz Nilsson, Otto Grimlund, Folke Tiderman, Knut Mineur, Anton Nilsson, Einar Ljungberg, Morten Grindal, Gustaf Svensson, CJ Björklund. Fotograf: okänd. Fotografi från Gustaf ”Röde Gustav” Svenssons personarkiv, ARAB. Refkod: 559-274.

 

Otto Grimlund häktades för en artikel han skrivit i tidningen Folkets Dagblad, smädelse av mot stadsöverhuvud, Det gällde då Finlands Mannerheim och den tyske kejsar Willhelm. Grimlund ansågs även ha ett rekord i antalet tryckfrihetsåtal (40 st).

Mauritz Nilsson satt ett år och en dag i Chicago för antimilitaristisk aktivitet, Folke Tiderman dömdes till fängelse 1929 för antimilitaristisk artikel. Knut Mineur dömdes till 6 års tukthus i NaziTyskland för sitt arbete inom Internationell Sea and Harbour Workers och Morten Grindal dömdes till 3 dubbelt dödsstraff i Norge för hans kurirverksamhet under världskriget. C J Björklund för krigvägrarpropaganda vilket ledde till fängelse i Österrike.

 

”Röde Gustav” inspekterar sin gamla cell på Långholmen. Fotograf: okänd. Fotografi från Gustav ”Röde Gustav” Svenssons personarkiv, ARAB. Refkod: 559-287.

1975 bytte klubben namn till Frihetskämparnas klubb, (f.d. politiska fångars klubb) och man ändrade reglerna så att även 1930 talets Spanienfrivilliga och de som under andra världskriget var internerade i arbetsläger fick bli medlemmar.

Föreningen ordnade en utställning på Kulturhuset ”Frihet i Sverige” 24/1-24/2 1985 där tre perioder ställdes i fokus:

  • Förräderiprocessen efter fredskongressen 1916,
  • Frivilligrörelsen för Spanien och
  • interneringen under andra världskriget.

Klubbens siste ordförande var Ny Dags chefredaktör Per Franke och den siste invalde medlemmen var vapenvägraren och blivande riksdagsmannen Lennart Värmby.

Vid föreningens nedläggande överlämnades föreningens arkiv och kassabehållning till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Källor:

Bilderna kommer från Gustaf ”Röde Gustav” Svenssons personarkiv, ARAB. Refkod: 559

Frihetskämparnas förenings arkiv, ARAB. Refkod: 4747

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek förvarar även personarkiven för majoriteten av namnen nämnda i denna artikel.