Första maj – historiska filmer och bilder


Café Metropol - första maj

På hundraårsdagen av den franska revolutionen 1889 bildades den Andra Internationalen i Paris. Internationalen var en sammanslutning av europeiska socialistiska organisationer. 

På sin kongressen beslutade Andra Internationalen att den första maj skulle vara arbetarnas dag och att arbetarna den första maj året därpå skulle demonstrera för åtta timmars normalarbetsdag.

Även i Sverige firade arbetarna första maj 1890. Parollen var ”Åtta timmars arbete! Åtta timmars fritid! Åtta timmars vila”.

Första maj-demonstrationerna samlar fortfarande många människor även om budskap och former har ändrats genom åren. Här kan du se Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks första maj-film som visar historiska bilder och filmer ur våra samlingar. 

 

Material i Första maj-filmen

Filmer

  • 1939 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
  • 1968 Sigurd Lötberg
  • 1969 Stockholms Arbetarekommun med flera
  • 2014 Vänsterpartiets Storstockholm

Ljud

  • Freesound 250856, Joshua Empyre Bröd & Rosor ”Första maj”
  • Stefan Sundström ”1900” (utdrag)

Fotografier

  • Ur Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks samlingar (kolorerade med Algorithmia).

Här kan du läsa mer om ARABs första maj-material:

Historia och introduktion till första maj-samlingen

Citat ur Första Maj-tidskrifter