Kjersti Bosdotter-priset 2018 tilldelas Nina Trige Andersen


Kjersti Bosdotter-priset instiftades av styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i december 2010 för att i samband med hennes pensionering tacka Kjersti Bosdotter, kulturombudsman vid IF Metall, för det mångåriga engagemanget för institutionen. Prissumman är på 5 000 kr och Kjersti Bosdotter ingår själv i priskommittén. 2018 års pristagare är Nina Trige Andersen.

Artikel: ”HRF København og de filippinske stuepiger: Fra ‘uvilje mod udlændinge’ til pionerer i migrantorganisering” i Arbetarhistoria 2018:3-4 (167-168)

Nina Trige Andersen, fotograf: Tine Sletting
Nina Trige Andersen, fotograf: Tine Sletting

Motivering: För femtio år sedan började kvinnor från Filippinerna på allvar söka sig till Danmark för att arbeta främst inom hotell- och restaurangbranschen. De mötte stora svårigheter – språket var en stötesten men framförallt synen på dem som ”konkurrenter” på arbetsmarknaden som pressade ner lönerna i en bransch där villkoren redan var hårda.

Nina Trige Andersen har i sin artikel ”HRF København og de filippinska stuepiger: Fra ´uvilje mod udlændinge´ til pionerer i migrantorganisering” skildrat de filippinska arbetarnas envisa kamp för att bli accepterade som arbetskamrater och en del av det fackliga kamratskapet.

Berättelsen om kvinnorna som utvecklades till stridbara fackliga förkämpar görs från såväl ett individperspektiv som från organisationsnivå och bygger i stor utsträckning på erfarenheter från det nätverk kvinnorna bildade. Nina Trige Andersen visar i sin artikel hur facklig solidaritet i realiteten är gränslös – för detta tilldelas hon 2018 års Kjersti Bosdotterpris för bästa artikel i Arbetarhistoria.