Pressmeddelande: Rudolf Meidner-priset 2019 tilldelas Astrid Elkjær Sørensen


Astrid Elkjær Sørensen
Astrid Elkjær Sørensen, Fotograf: ej angiven

RUDOLF MEIDNER-PRISET 2019 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Astrid Elkjær Sørensen

Astrid Elkjær Sørensen är historiker vid Aarhus Universitet. 2016 disputerade hon på avhandlingen ”Vi har fundet os i alt for meget!” -De kvindedominerede fagforeningers og deres medlemmers ligestillingsprojekt 1985-2010, vid Aarhus Universitet.

2019 års Rudolf Meidner pris tilldelas Astrid Elkjær Sørensen för hennes bok, Pæne pigers oprør – ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010, Aarhus 2018.

Elkjær Sørensen belyser på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt de olika strategier och synsätt som genomsyrat de danska kvinnodominerade fackens arbete för jämställdhet inom flera olika områden. Boken pekar på att det inte går att tala om ett sammanhållet fackligt feministiskt projekt, vare sig maktanalys eller angreppssätt är konstanta utan skiljer sig mellan olika aktörer och problemområden. Samtidigt menar författaren att de kvinnodominerade förbunden utvecklas till självklara feministiska aktörer i det danska samhället. Med sitt fokus på såväl motstridiga normer om kön som den danska förhandlingsmodellens ramar kan boken också bidra till viktiga insikter om den svenska fackliga rörelsen arbete för jämställdhet.  Med denna bok ger Elkjær Sørensen de kvinnodominerade fackförbundens kamp för jämställdhet den plats den förtjänar i forskningen.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Ella Niia.

Stockholm, den 4 oktober 2019

Närmare information genom:

Institutionschef Monica Sparrman – monica.sparrman[snabel-a]arbark.se (­­­070-673 77 74)
Forskningsledare Silke Neunsinger – silke.neunsinger[snabel-a]arbark.se (08-412 39 27)

Föregående års pristagare:

2018: Jakob Molinder, 2017: Nina Trige Andersen, 2016: Matias Kaihovirta, 2015: Malin Nilsson,  2014: Lena Sohl, 2013: Rasmus Fleischer, 2012: Ingen pristagare detta år, 2011: Sofie Tornhill, 2010: Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson, 2009: Jesper Johansson, 2008: Jimmy Engren, 2007: Jonas Sjölander, 2006: Anders R Johansson, 2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson, 2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson, 2003: Roger Johansson, 2002: Carina Gråbacke, 2001: Örjan Nyström, 2000: Gunnela Björk, 1999: Göran Salmonsson, 1998: Anders Kjellberg, 1997: Lisa Öberg, 1996: Eva Blomberg och 1995: Annette Thörnquist.