Neddragningar på ARAB


Exterior ARAB

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har dragits med ekonomiska problem. Under 2020 kommer vi att fortsätta ordna, förteckna och tillgängliggöra arkiv- och biblioteksmaterial.  

– Underskottet för 2019 beräknas bli cirka 2 miljoner kronor. För att kunna fortsätta utveckla kommer vi nu att fokusera på områden där vi kan möta framtiden inom vår verksamhet, säger Per Holmström, ordförande i ARABs styrelse

Personalstyrkan behöver anpassas till den ekonomi institutionen har. Fem av ARABs sammanlagt 22 anställda kommer under våren att få lämna och två tjänster kommer inte att återbesättas när de som i dag innehar tjänsterna går i pension. 

Biblioteksbeståndet kommer inte att utvidgas med nyförvärv men vi tar fortsatt emot tryckt material från våra organisationer. Bokutlåningen på ARAB är oförändrad och det går fortsatt att göra fjärrlån från alla Sveriges bibliotek.

– Genom den här åtgärden vill vi skapa utrymme för att fortsätta utveckla och anpassa ARAB till dagens krav och digitala utmaning, säger Per Holmström. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har en längre tid dragits med ekonomiska bekymmer samtidigt som priser och lönekostnader har stigit. Vi behöver nu anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar vi har. Likväl som Riksarkivet med flera arkiv har vi samma utmaning att finansiera mottagande, bevarande och tillgängliggörandet av digitalt material.  

– Det är ett smärtsamt besked att behöva ge men det är nödvändigt om vi ska lyckas rädda ARABs verksamhet och de unika samlingarna, säger Per Holmström. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är öppet för alla och vänder sig till såväl allmänheten  som arbetarrörelsen, journalister, släktforskare, studenter och vetenskapliga forskare. Det är världens idag äldsta arbetarrörelserkiv.