Konferens om sexuella trakasserier på jobbet


Strategier för makt och motstånd i olika länder och olika yrkesgrupper är en av sakerna som diskuteras på konferensen om sexuella trakasserier på arbetsplatsen som pågår 8-10 mars på Arbetets museum i Norrköping. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en av arrangörerna.

På Internationella Kvinnodagen 8/3 startade konferensen, Long-term global perspectives on preventing sexual harassment in the workplace: policy, practice and strategies. Ett femtiotal forskare från olika länder har samlats på Arbetets museum i Norrköping för att presentera sin forskning, lyssna på föreläsningar och delta i paneldebatter. Ytterligare andra deltar via videolänk.

På söndagskvällen 8/3 berättade Silke Neunsinger, forskningsledare på ARAB, om Internationella Kvinnodagen ur ett historiskt perspektiv.

Adwoa Sakyi, som är IUL:s koordinator för kvinnoprojektet ”Promote women’s participation in their unions Africa”, höll en föreläsning via videolänk. Några av projektets mål är lika löner, en bra arbetsmiljö och arbetsplatser fria från våld och sexuella trakasserier. Att få kvinnor att arbeta fackligt på alla nivåer är ett annat viktigt mål. Nätverket har också arbetat för att ILO:s konvention 190 – mot våld och trakasserier i arbetslivet ska bli verklighet – konventionen antogs i juni 2019.

Måndagen och tisdagen innehåller sex programpunkter på olika teman, där drygt tjugo presentationer ingår. Därutöver hålls föreläsningar och paneldebatter. Konferensen kommer att avslutas med en paneldebatt där forskare diskuterar vad som behöver göras för att sätta stopp för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Arrangörer är Arbetets museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt LO i samarbete med Linköpings universitet ochFORTE – Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd.

Konferensens deltagare är inbjudna forskare. Den är inte öppen för allmänheten.

Parallellt med konferensen visar Arbetets museum utställningen #Metoo – a code that changed the world. Utställningen, som är producerad av Tekniska museet, berättar om hur #metoo-rörelsen spreds över världen från 2006 till idag. Hur startade den? Vad var det som gjorde att rörelsen spreds så snabbt och fick så stort genomslag?