Arbetarhistoria i nytt samarbete om prenumerationer


Paketerbjudande – du får både Arbetarhistoria och Arbetaren

Nu inleder Arbetarhistoria ett samarbete med tidningen Arbetaren för att nå fler prenumeranter. Fram till den 10 juni kan du spara 300 kronor genom att teckna en prenumeration på två tidningar för priset av en.

Fira Första maj hela månaden genom att teckna en paketprenumeration på Arbetarhistoria och Arbetaren. Du får båda tidningarna för samma pris som en. Läs om arbetarrörelsens roll i de historiska processer som har lett fram till dagens samhälle, och ta del av nyheter om allt från coronakris till inskränkningar i LAS och strejkrätt.

OBS! Erbjudandet har förlängts och gäller fram till den 10 juni!

Arbetarhistoria ger dig ett historiskt sammanhang genom att på ett lättillgängligt sätt förmedla det senaste inom forskningen och ge en ingång till samlingarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB).

Arbetaren är en nyhetstidning som bevakar samhälle, arbetsrätt, aktivism, och kultur. Ta del av skarpa artiklar, djupa reportage och opinion som berör.

Arbetarhistoria kommer ut med fyra nummer per år, medan Arbetaren kommer ut med två tidningar på webben varje vecka och ett tryckt magasin varje månad.

Detta är det första av flera samarbeten runt tidskriften med våra arkivlämnande organisationer och deras tidskrifter.

Arbetarhistoria får ny form

Tidskriften Arbetarhistoria har också fått en översyn under våren och nästa nummer, som kommer ut före midsommar, kommer att ha en ny form. En av tankarna bakom omgörningen är att sänka trösklarna mellan forskare och övriga läsargrupper genom att presentera ämnena på ett mer lättillgängligt sätt med tydliga ingångar. Redaktionen gör också en anpassning till den ökade digitala läsningen.

Några av de planerade förändringar är nya typsnitt, nya profilfärger och mer plats för bilder.

Har du frågor – hör av dig till arbetarhistoria@arbark.se eller prenumeration@arbetaren.se.

Ta del av prenumerationserbjudandet genom att följa länken.


Det här är Arbetarhistoria

Arbetarhistoria ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och kommer ut med fyra nummer per år, som ibland är dubbelnummer. Tidskriften vänder sig till den historieintresserade allmänheten samt forskare och studenter. Den innehåller artiklar om arbetarrörelsens och arbetslivets historia samt ny forskning. Tidskriften publicerar även bokrecensioner och litteraturtips samt bilder och källmaterial ur samlingarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Läs mer om tidskriften på arbetarhistoria.se