Tyck till om ARABs webbplats


Hjälp oss genom att svara på en enkät. Vi vill veta vad ni tycker om innehållet på vår webbplats och även vad ni tycker att vi kan förbättra.

Två datorer med Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats på skärmen. Fönster med röd gardin i bakgrunden.
Svara på en enkät om ARABs webbplats.

Vi vill få gärna hjälp med synpunkter på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats. Frågorna i enkäten handlar framför allt om vilket innehåll ni som besökare är intresserade av men även en del om struktur och navigation.

Om du har andra synpunkter, exempelvis om utseende, funktioner eller teknik, så går det bra att skriva detta i kommentarsrutan på slutet.

Frågorna kommer att vara möjliga att besvara fram till den 24 augusti. Det är totalt nio frågor. Enkäten är inställd så att den är anonym. Inga IP-adresser eller liknande sparas.

Enkäten är nu stängd. Tack till alla er som svarat! Vi hoppas kunna återkomma med en redovisning sent i höst!