Arbetarhistoria nominerad till Tidskriftspriset 2020


Tidskriften Arbetarhistoria lanserade under våren en ny form under parollen ”akademi möter kamp”. Nu är tidskriften nominerad till Tidskriftspriset 2020 i kategorin Årets Tidskrift Fackpress.

Tidskriften Arbetarhistorias redaktion i redaktionsrummet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Redaktör Silke Neunsinger, Håkan Nilsson, institutionschef på ARAB, Lars Gogman och Jonas Söderqvist. Formgivaren Daniela Juvall är inte med på bilden.
Medalj för nomineringen till Tidskriftspriset 2020 i kategorin Årets Tidskrift Fackpress.

Tidskriften Arbetarhistoria har engagerat sina läsare och gjort historien levande sedan starten 1977. Under våren 2020 gjorde redaktionen ett förändringsarbete, där man tog fram en ny och modernare form i syfte att sänka trösklarna mellan forskare och övriga läsargrupper. Ledorden för redesignen var ”akademi möter kamp”.

Den nya formen har tagits fram av designern Daniela Juvall tillsammans med redaktionen.

Priset delas ut av Sveriges Tidskrifter, som är branschorganisation för Sveriges tryckta och digitala tidskrifter.

Juryn motivering:

Med en kompromisslös och egensinnig omgörning sätter denna tidskrift tonen för en över 100 år gammal rörelse. Genom innovativ fanzine-form och mycket passion tar denna tidskrift historien in i framtiden.

– Jag är mycket glad över att vi lyckas nå ut till nya läsare genom att ge tidningen en ny spännande form och skapa fler ingångar till materialet, samtidigt som vi fortfarande är relevanta för dem som är intresserad av arbetarhistoria i allmänhet och för våra akademiska forskare, säger Arbetarhistorias chefredaktör Silke Neunsinger.

Fyra fördelar

Enligt Silke Neunsinger finns det fyra faktorer bakom framgången.

  • Det finns många historier att berätta om arbetsliv och arbetarhistoria, som inte är så välkända, och tidskriften bidrar till att ge ett historiskt sammanhang.
  • Tidskriften håller en innehållsmässigt hög kvalitet. Redaktionen består av forskare, arkivarier och skribenter som är experter på ämnet.
  • Tidskriften har fått en ny spännande och mer lättillgänglig form. Läsarna får ta del av unika bilder och annat material från samlingarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
  • Tidskriften bidrar till att utveckla och vidga forskningsfältet arbetarhistoria.

På den digitala Tidskriftsgalan den 12 november får vi veta vilka vinnarna blir i Tidskriftsprisets fjorton kategorier. Här kan du se de övriga nominerade bidragen.

Här kan du läsa en artikel om redesignen av Arbetarhistoria.

Mer information om Arbetarhistoria finns på tidningens webbplats.

Arbetarhistoria ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek med ett innehåll som handlar arbetslivets och arbetarrörelsens historia samt forskning om detta. Tidskriften vänder sig till forskare, studenter, fackligt och politiskt aktiva samt den historieintresserade allmänheten. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år (print).