ARAB får 12 miljoner för att digitalisera fackets årsberättelser


Riksbankens Jubileumsfond tilldelar ARAB över 12,2 miljoner kronor för att tillgängliggöra fackliga organisationers verksamhetsberättelser och årsredovisningar från lokal till global nivå under perioden 1880-2020. Projektet finansieras under en treårsperiod.

Projektet Labour’s Memory ska i stor skala tillgängliggöra material från fackliga organisationer i LO-sfären från 1880-talet fram till idag. Projektgruppen ska digitalisera verksamhetsberättelser och årsredovisningar från lokala, regionala (Uppland), nationella (Sverige) och internationella fackliga organisationer.

Det digitaliserade materialet ska därefter göras sökbart genom indexering och datorlingvistiska sökmetoder. Målet är att det ska gå att hitta alla förekomster av ett ord oavsett böjningsform och stavning, vilket förbättrar åtkomsten till särskilt de äldre texterna. Materialet omfattar allt ifrån handskrivna, maskinskrivna och tryckta till digitala verksamhetsberättelser och årsrapporter.

– Det här kommer att skapa en fantastisk resurs både för den fackliga rörelsen och för forskare. Vi kommer att kunna söka information som aldrig tidigare och det kommer att skapa ingångar till fackförbundens och deras internationella federationers stora fysiska arkiv. Projektet kan också komma att fungera som modell för arkiv i andra delar av världen som förfogar över liknande material. Och verktyget för handskriftsigenkänning kommer att vara ett värdefullt bidrag även för annat material från samma tidsperiod, säger Silke Neunsinger, forskningsledare på ARAB.

Läs mer om bakgrund och projektet på Labour Memory’s sida.