Olof Palmes arkiv är nu öppet i sin helhet


Olof Palmes personarkiv är nu i sin helhet öppet och tillgängligt för allmänheten, enligt en överenskommelse i november 2020. Samtidigt har familjen Palme överlåtit arkivet till Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Olof Palme gestikulerar med händerna.
Foto: John Wahlbärj, Lantarbetarens arkiv

I slutet av november 2020 beslutade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) i samråd med Olof Palmes söner att Olof Palmes personarkiv i sin helhet ska vara öppet och fritt tillgängligt för allmänheten. Tidigare har man behövt söka ett särskilt tillstånd för att ta del av Olof Palmes mycket omfattande korrespondens samt hans almanackor från perioden 1964 till 1986.

Samtidigt gjorde man en överenskommelse om att arkivet överlåts till Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Olof Palmes personarkiv (ref kod 676) omfattar sammanlagt cirka 140 hyllmeter. Arkivet innehåller bland annat manuskript till tal och artiklar, intervjuer, utskrifter av hans medverkande i radio- och TV-program, korrespondens, kalendrar, underlag till valrörelser, debatter, inrikes och utrikes resor, pressklipp, fotografier samt ljudband. Handlingarna har kommit till ARAB i omgångar, från 1970-talet fram till 1986.

Olof Palmes handlingar i egenskap av statsminister hittar du på Riksarkivet.

Här kan du läsa mer om Olof Palmes arkiv (pdf)

Korta fakta om Olof Palmes arkiv.