NLHN skapar ny digital arena för arbetarhistoria


Collage med bilder från NLHNs seminarier våren 2021.

Nordic Labour History Networks seminarieprogram för våren är klart. Totalt blir det sju digitala seminarier om arbetarhistoria, som är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Under våren kommer Nordic Labour History Network (NLHN) att arrangera en serie med digitala seminarier om arbetarhistoria. Premiären var den 9 februari när cirka 25 forskare tog del av Klas Rönnbäcks presenteration av ett pågående akademiskt arbete om lönearbete i Afrika söder om Sahara 1600-1900.  

Nästa evenemang blir tisdag den 30 mars när Håkan Blomqvist presenterar sin bok Socialism på jiddisch, om Judiska Arbeter Bund i Sverige. Han berättar också om sina fynd i YIVO-arkiven (The Institute for Jewish Research) i New York.

Därefter följer Erik Bengtssons föreläsning som nyanserar av bilden av Sverige som ett jämlikhetsideal; Risto Turunens exposé över det politiska språkets utveckling inom finländsk socialism; samt Erla Hulda Halldórsdóttirs och Ragnheiður Kristjánsdóttirs föreläsning om ett århundrade av isländska kvinnliga arbetare. I två paneldebatter kommer forskare att diskutera vilka vägval nordisk arbetarhistoria behöver göra för framtiden samt avkolonialisering av arbetarhistorien.

Ny virtuell arena

Efter den snabba digitaliseringen av det akademiska samtalet i spåren av coronaviruset beslutade NLHN att använda digitaliseringens fördelar för att skapa en ny virtuell arena för diskussioner mellan aktivister och forskare i de nordiska länderna. Vårens onlineevenemang spänner från föreläsningar och paneldebatter till workshops där deltagarna diskuterar arbetsdokument med inbjudna kommentatorer.

Genom att skapa en virtuell arena för möten och diskussioner vill NLHN samla forskare i och utanför Norden. För att utveckla arbetarhistoria till ett bredare forskningsområde vill nätverket ta upp utvecklingen i olika delar av världen samt delta i diskussioner med kollegor och aktivister både i och utanför de nordiska länderna.

-Utvecklingen inom arbetarhistoria har gått snabbt de senaste åren, vilket gör det nödvändigt att föra samtal över gränserna. Covid-19-situationen har hindrat många av oss från att göra arkivstudier och andra empiriska undersökningar. Lyckligtvis har situationen också visat hur mycket vi kan få ut av online-formaten. Det ger ett fantastiskt tillfälle att utveckla perspektiv, metoder och ämnesområden inom ramen för vårt nordiska nätverk, säger Nina Trige Andersen, arbetarhistoriker som är aktiv inom NLHN för danska Society for Labour History.

Även Silke Neunsinger, forskningsledare på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, är nöjd med NLHNs initiativ.

– Målet är att få till ett samtal inom Norden om hur vi kan utveckla forskningen tillsammans, säger hon.

Forskarnätverket NLHN bildades 2017. Det var en formalisering av ett samarbete mellan nordiska arbetarhistoriker och intresserade av ämnet som hade pågått sedan början av 1970-talet.

NLHNs seminarier är på engelska. De är kostnadsfria och öppna för alla, men kräver anmälan. Några dagar före evenemanget kommer du att få ett mejl med en zoom-länk och eventuella inloggningar till artiklar.

Om du har frågor eller vill tipsa om intressanta ämnen eller föreläsare, skicka en e-post till silke.neunsinger[a]arbark.se.

Här finns seminarieprogrammet samt anmälningslänkar.