Utställningen Rörelsens andning öppnar i augusti


Allt står nu redo för utställningen Rörelsens andning, som öppnar på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek den 20 augusti 2021. En grupp konstnärer har skapat konst utifrån ARABs arkivmaterial. Videokonst, bildkonst och färgstarka fanor fyller varje vrå och skrymsle av lokalerna.

Patrick Kretschek håller en hög filmlådor och tittar upp mot de färgstarka ridåerna som hänger i taket.
Patrick Kretschek med arkivmaterial från Brunnsvik. I taket hänger sju ridåer från en workshop på Brunnsvik samt av Linnea Hansander.

Utställningen Rörelsens andning har växt fram under en studiecirkel om en utgallrad ljud- och filmsamling från Brunnsviks folkhögskola.

De medverkande konstnärerna är av dokumentärfilmaren Zara Arrehed, kompositören Hannah Federley Holmkvist samt konstnärerna Heidi Edström, Linnea Hansander och Josefina Malmegård. De är alla före detta Brunnsvikselever, som har studerat konst på folkhögskolan innan den flyttade från platsen 2012–2013. Konstnärlig ledare är Patrick Kretschek, som är gästforskande konstnär på ARAB.

Arkiv från Brunnsvik

2013 bärgade Patrick Kretschek med hjälp av bland andra Hannah Federley Holmkvist ett utbildningsarkiv med VHS-band, stillfilmer (en serie stillbilder med tillhörande ljudband) och ljudinspelningar från Brunnsviks Folkhögskola och Bokstugan.

– Det här är ett daterat och utsorterat utbildningsmaterial som kan ses som ett spektrum av tidigare aktuella ämnen som studieförbund, fackföreningar, studiecirklar och folkhögskolor använde sig av i sitt arbete. Jag har använt delar av materialet i mitt filmprojekt men insåg efter ett tag att det sträcker sig långt utanför ramen för mitt eget konstnärskap.

Det var då han fick idén att börja dela med sig av materialet till andra konstnärer.

– Jag har bjudit in dem för att jag är intresserad av vad de ser eller saknar i det här arkivet, ett arkiv som innehåller en stor del av landets politiska och bildningsmässiga förflutna. Lite som en bit av det Sverige som varit. 

Konstnären Patrick Kretschek i svart t-shirt framför ett sidentyg där utställnningens namn, Rörelsens andning, är tryckt i svart.
Patrick Kretschek framför utställningens emblem.
Gammaldags trämonter fylld med skisser och utskrifter.
Montrarna har varit fyllda med skisser och pågående arbeten.

Åtta gammaldags montrar

Vid en av sina träffar, under våren 2020, flyttade gruppen in åtta gammaldags trämontrar i ARABs bibliotek. Montrarna har sedan fungerat som mindmaps, och fyllts med skisser och pågående arbeten under projektets gång. Nu när projektet tar slut lämnar konstverken montrarna för att inta biblioteket.

– Vi har försökt att ta plats i hela biblioteket utan att störa rummets funktion som forskningsbibliotek. Konsten finns varsamt utspridd mellan arkivhyllor, i bokhyllor och montrar, på pelare och fönster samt i taket, säger Patrick Kretschek

Invigningen av den avslutande utställningen kommer att bjuda på olika konstnärliga uttryck: Bildkonst, videokonst, musik med mera. Konstnärerna finns på plats för att berätta om sina verk.

Utställningen pågår 20 augusti–30 oktober 2021. Öppettider: Tisdag till torsdag kl 10–17. Vernissage: Fredag den 20 augusti kl 15–19. Vi reserverar oss för förändringar av planeringen beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om utställningen på www.bokstugan.info.

KONSTNÄR PÅ ARBETSPLATSEN

Patrick Kretschek har haft ett konstnärsresidens på ARAB sedan november 2019. Det har varit ett pilotprojekt inom ramen för samarbetet mellan ARAB, Konstfrämjandet, Konstfrämjandet Stockholm och konsthallen Mint. Syftet är göra samlingarna tillgängliga för yrkesgruppen konstnärer och kulturskapare och att sprida kunskap om institutionen till denna grupp. 

Läs mer om Patrick Kretschek på www.kretschek.se