Välkommen till årets Meidnerseminarium


Rudolf Meidner-priset delas ut och därefter blir det ett panelsamtal om vårdsektorns tillstånd och arbetsvillkor i Danmark och Sverige.

Ref kod: 3331_1_20. Foto: Lundquist
Sjukavdelning på 1950-talet. Refkod: 3331/1/20. Foto: Lundquist

Meidnerseminariet äger rum torsdag den 16 september 2021 kl 13-15. Evenemanget är digitalt och öppet för alla, men kräver anmälan via formuläret nedan.

Vi gratulerar de senaste två årens Rudolf Meidner-pristagare, Astrid Elkjær Sørensen och Desirée Enlund, ännu en gång!

På Meidnerseminariet presenterar de sina viktigaste resultat. I ett anslutande panelsamtal diskuteras betydelsen av dessa resultat för den fackliga rörelsen med representanter för fackföreningsrörelsen i Sverige och Danmark.

2019 tilldelades Astrid Elkjær Sørensen priset för sin bok Pæne pigers oprør – ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010, Aarhus (2018). 

År 2020 fick Desirée Enlund priset för sitt arbete Contentious Countrysides. Social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden, Umeå (2020).

Fr v: Astrid Elkjær Sørensen och Desirée Enlund.

Coronapandemin har riktat ljuset mot vårdens tillstånd och arbetsvillkoren för de vårdanställda. Problem som fackliga organisationer under många år har diskuterat möter nu ökad förståelse. Den pågående sjukhusockupationen i Sollefteå och etableringen av en medborgarägd vårdcentral i Offerdal är exempel på nutida sociala rörelser som syftar till att förbättra situationen inom vården. 2020 års Meidnerpristagare Desirée Enlund har studerat dessa aktioner. Hon ställer grundläggande frågor om organisering och styrning, konkurrensutsättning, offentliga och privata utförare av välfärdstjänster även på lokalt plan.

Under pandemin har människor också blivit uppmanade att applådera för att visa sin uppskattning för vårdpersonalen, en belöning som varken bidrar till höjda inkomster, bättre pension eller höjd sjukpenning. 2019 års Meidnerpristagare Astrid Elkjær Sørensen har analyserat de strategier och synsätt som genomsyrat de danska kvinnodominerade fackens arbete för jämställdhet på flera olika områden, inklusive lönefrågan. Hon förmedlar viktiga insikter om fackliga rörelsers arbete för jämställdhet.

Medverkande

I panelsamtalet deltar:

  • Tobias Baudin, ordförande, Kommunal
  • Joa Bergold, välfärdsutredare, LO
  • Barbro Budin, tidigare programansvarig, IUF
  • Astrid Elkjær Sørensen, Aarhus universitet
  • Desirée Enlund, Linköpings universitet

Samtalsledare: Ella Niia, ordförande i forskningsrådet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Institutionen instiftade priset när professor Rudolf Meidner, ordförande för forskningsrådet 1981-1996, fyllde 80 år.

Anmälan

Seminariet är digitalt. Det är öppet för alla men kräver anmälan. Vi skickar ut en Zoom-länk någon dag före evenemanget. Anmäl dig här: