Boktips i september: Norrbo – en mästare i det korta formatet


Den tidiga arbetarförfattaren Elf Norrbo är idag nästan bortglömd, men var under sin livstid vida läst, omtyckt för sina korta historier om människoöden och märkliga händelser. Medkänsla och inlevelse var Norrbos kännetecken, medan självhävdelse och hurtig framtidstro var honom främmande.


Elf Norrbo: ”Med Gud” etc, Tidens förlag (1914), 126 s

Bokomslag med titeln "Med gud etc" handritad i starkt orange som ser ut som eld. Bakom finns en grafisk bild av ett hus och åkrar i svart och vitt. Författaren Elf Norrbos namn är handskrivet i svart.

Journalisten Johan August Törnblom (1862-1933) debuterade i 40-årsåldern som arbetarförfattare under pseudonymen Elf Norrbo och skrev därefter ett trettiotal mindre böcker med noveller och kortromaner.

Kortromanen ”Med Gud” etc återspeglar Elf Norrbos farhågor inför det stundande världskriget. I romanen besöker en svensk reservofficer den gamle korpral Birger, som ligger svårt sårad på ett fältsjukhus i fjärran land. Birger anförtror honom att han under kriget plundrat stupade kamraters lik på brev och andra handlingar och senare lämnat dem till en sjuksköterska för renskrift.

Berättaren får låna avskriften, som utgör en blandning av anonyma brev- och dagboksfragment, delvis utplånade av bajonetter och gevärskulor. Anteckningarna är i någon mån kronologiskt ordnade, från den första krigsyran till det slutliga sammanbrottet och blodbadet. Tillsammans bildar de en klagokör över krigets helvete. De brännmärker prästers och höga militärers krigshetsande, liksom förråade soldaters meningslösa vandalism och mord på civila.


Elf Norrbo (Johan August Törnblom): Livsöden, Ljus (1915), 198 s

Även i novellsamlingen Livsöden är människorsynen ganska illusionslös. Elf Norrbo gisslar pampfasoner och herremannalater, små och stora tyranner, inbilska nyrika och halvbildade. Gemene man framställer han som missunnsam och skvallrig, inskränkt och fördomsfull. Störst sympati visar han barn, olyckliga unga kvinnor, husdjur och andra utsatta. Hos Norrbo är Gud död, men en högre makt tycks ändå ibland ingripa; högfärdiga stukas, omedvetna kommer till insikt, en jämvikt återställs och så vidare.

I Kring de små husen begår en liten underlig man självmord efter att i åratal ha trakasserats av skolpojkar. Spelmannnen Elf Norrbo framhäver i Bara för en visa musikens kraft genom att låta en visa lindra en ung kvinnas djupa sorg efter sin drunknade fästman. I Lydinge lyckas en arbetare genom flit, sparsamhet och affärssinne skapa en blomstrande industriby, men belönas med klander och avund. Åh, i morgon! beskriver en ung kvinnas ångest inför operationen som ska rädda hennes liv genom att stympa hennes kropp. I Vid Skrakskär vållar byråkratisk stelbenthet mänskliga dödsoffer, utfrysning och långvarig osämja. Islossning skildrar hur en struntförnäm bondson förspiller sitt arv och till sist nästan sitt liv, men blir räddad av en folklig botare och dennes dotter, människor han förut visat djupt förakt.

Varifrån – varthän? är ett vemodigt intermezzo om olycklig kärlek. I Vita slavhandeln tvingar en beskäftig pastorska sin dotter in i ett äktenskap med en gammal försupen rikeman. Frithiof i Livsläxor flyr moderns alkoholism och jämnårigas hån genom att begrava sig i studier. Septembersol är ett ömsint porträtt av en pensionerad stins, vars giftermål med en 20 år yngre kvinna väckt omgivningens avsky. I Fru Kellmans ”Visa” har en gammal trotjänarinna blivit halvt förryckt av matmoderns kommenderingar. Det ringer! är en sorglustig bagatell där ytligt bekanta erbjuder en nybliven änka sin ”hjälp”. I Också en gammal historia rycker en driftig man upp en efterbliven bygd, men blir sedan mördad för sin kamp mot vidskepelse. Trotjänarens lön blir för en gammal hingst att dö i kriget. Lyckan kommer, lyckan går skildrar ett fiskeläges uppgång och fall som turistort. I novellen Gullöga, slutligen, möter vi en vallpojke och hans bjällko.


Elf Norrbo: En midsommarnattsdröm och andra noveller, Nutiden (1920), 219 s

Bokomslag till Elf Norrbos "En bidsommarnattsdröm". Illustrationen föreställer en pojke med blå byxor och vit skjorta sitter på en bänk med en fiol i handen.

Som en av de första bland de tidiga arbetarförfattarna är Elf Norrbo fast rotad i 1800-talets bonde-Sverige, enligt Norrbo ett hårt och orättfärdigt samhälle. I hans sena alster är tonen delvis mildare, utan att hans grundhållning ändrats. Titelnovellen i En midsommarnattsdröm berättar hur en hunsad vallpojkes spelmansdrömmar slutar i katastrof. Sedan blandar samlingen allvarligt och lättsamt, med omkastningar och vändpunkter som genomgående tema.

I Också en ung mans väg blir en fattig yngling på hemlig friarstråt byns hjälte efter att ha råkat avslöja en förrymd brottsling. Den stela och pedantiska Astrid Möller i Påskliljor avvisar länge en påflugen svenskamerikan, men veknar när hon blivit svårt sjuk och endast han besöker henne. Den lilla svalan är en bagatell om en tågresa med en resignerad åldring och en naivt kvittrande ung flicka. En händelsenatt skildrar hur socknens starke man, en brutal familjetyrann, blir misshandlad till döds av en uppretad folkhop.

Trädgårdsmästaren i En julmässa har besviken dragit sig tillbaka från världen efter att hans fru bedragit honom. I Två bröllop får en drunkningsolycka en uppblåst storbonde och hans sturska dotter att ifrågasätta sina värderingar. Josefine i Underliga slingra sig stigarne får tillfälle att hämnas på släkten som dömt henne och modern till armod, men kommer på bättre tankar. Hästhandel är en skämthistoria om en dryg bonde som stukas. I beroende berättar om ett bodbiträde som kuschas av sin arbetsgivare, även sedan han gift sig med dennes dotter. I På jakt efter mat räddar en tjuvskjuten älgkalv en ”finngubbe” och hans son från svältdöden. Slaktmästare Johansson, den skrytsamme uppkomlingen i En så’n där liten obetydlighet, gör sig till åtlöje med en misslyckad uppfinning. Elva steg beskriver den enformiga tillvaron ombord på ett fyrskepp, medan Hur han segrade är en avslutande komisk bagatell.

Boken är digitaliserad i projekt Runeberg.


Här kan du läsa en tidigare artikel om Elf Norrbos författarskap.