Anita D’Orazios arkiv kommer till ARAB


ARAB håller på att ta emot Anita D’Orazios arkiv med handlingar från hennes engagemang i olika asylrättsorganisationer under 50 år. Materialet berättar om hur Sveriges syn på asylrätten har förändrats och om ideella organisationers mångåriga och svåra arbete för att hjälpa flyktingar.

Arkivbild av Anita D’Orazio. Foto: Brit Rundberg/Norrskensflamman, ref kod 4369_Ö_1_59

Anita D’Orazio är SFI-läraren som var med och startade flera asylrättsorganisationer samt en vårdmottagning för papperslösa. Sedan november 2020 har två arkivarier varit hemma hos henne ett tiotal gånger för att sortera handlingar och packa i lådor. De har även skrivit ned hennes minnen runt olika händelser, aktioner och personer.

Hittills har arkivet tagit emot ett sextiotal kartonger, som rymmer handlingar runt asylärenden, möteshandlingar, korrespondens, tidningar, affischer, flygblad, pressklipp, foton med mera. Arkivarierna kommer längre fram att hämta mer material.

Gömde desertörer

Anita D’Orazio har sedan 1970-talet engagerat sig för asylsökande, utvisningshotade och papperslösa personers mänskliga rättigheter. Det började med att hon var med och gömde desertörer från Vietnamkriget för att de inte skulle bli deporterade till USA.

Hon var med och startade asylrättsorganisationer som FARR (Flyktinggruppernas Riksråd), Etikkommissionen i Sverige, Fristadsrörelsen och Stoppa Rasismen Lidingö. Organisationerna växte fram efter att riksdagen och svenska myndigheter på 1980-talet hade börjat tillämpa asylpolitik istället för asylrätt enligt de internationella människorättskonventioner som Sverige undertecknat.

Anita D’Oratio och två läkare från Läkare i världen startade också 1995 en klinik i Stockholm för papperslösa.

Hon har fått en lång rad priser för sina insatser mot rasism och främlingsfientlighet; däribland Hoola Bandoolas pris till Björn Afzelius minne (2006), Årets svensk (2008) och Chilenska riksförbundets Kondorpris (2009).

Här kan du läsa mer om Anita D’Orazio och hennes arbete.