Joakim Johansson – ny institutionschef


Den 1 maj 2024 tillträdde Joakim Johansson som ny chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg. Han har senast varit organisationschef hos Socialdemokraterna.

Joakim Johansson. Fotograf: Sara Darabi
Joakim Johansson. Fotograf: Sara Darabi

Det är en unik arbetsplats och en viktigt institution. Jag känner mig både hedrad men också ödmjuk över möjligheten bli ny institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Jag hoppas också att all min erfarenhet på olika sätt ska komma till nytta och bidra på olika sätt till att utveckla Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks verksamhet, säger Joakim Johansson som också vill trycka på vikten av en stark institution som både värnar och utvecklar demokratin och är till nytta för forskning och kunskapsinhämtning.


En stark institution som är tillgänglig är viktigt för att kunna kontroller fakta och i detta hänseende är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek helt unikt.