Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921