Chile

2010 års Kjersti-Bosdotter-pris för bästa artikel i tidskiften Arbetarhistoria går till den amerikanske historikern Peter Winn för hans artikel "Flyktingar och emigranter. Chiles historia och chilenarna i Sverige" (fritt tillgänglig i Arbetarhistoria nr 134-135).

Bosdotterpris till Peter Winn