DDR

Utställning om Östtyskland, i forskarexpeditionen på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek från den 16 november 2009.

Liten DDR-utställning


Om DDR, Stockholmsolympiaden, Spanska inbördeskriget, Vietnamkrigen och social dumpning.

Boktips i januari 2009