Folkets hus

Konsten i Folkets Hus och Folkets Park är ett samarbetsprojekt mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Folkets Hus och Parker under 2006 och våren 2007.

Konsten i Folkets Hus och Folkets Park


En hos avvikande grupp affischer är de från Folkets hus och parker, förutvarande Folkets parkers centralorganisation. Dessa affischer saknar politiskt och fackligt innehåll; det som utannonseras är artistuppträdanden, musik och dans, tävlingar, allehanda marknadsnöjen med mera, tillika med ett stort antal revyer och teaterföreställningar.

Folkparksaffischer