Hinke Bergegren


Ett projekt som pågår sedan april 2006. Syftet är att bevara och tillgängliggöra ljudupptagningar i våra arkiv och samlingar.

Digitalisering av ljudband


Hinke Bergegen (1861-1936) har gjort sig känd som agitator, men verkade som både journalist, skådespelare och författare. 1891 gav han ut tidskriften Under röd flagg i nio nummer.

Hinke Bergegren och Under röd flagg