Kina

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK. Kina uppfattades under 1960- och 1970-talen inte bara i allmänhet som ett intressant samhällsexperiment utan också som ett utopiskt exempel, av stora delar av den nya vänstern. Vid övergången till 1980-talet hade Kina dock upphört att vara ett förebildligt land i den svenska debatten.

Lunchseminarium: Kina i den svenska proggens 1970-tal