Skriv om covid-19


Insamling: Hur har din arbetssituation påverkats?

Din bild av hur arbetsvillkoren påverkats av covid-19 är viktig att bevara! Därför samlar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek in berättelser från medlemmar i LO-förbunden i projektet När viruset kom till jobbet.

Din beskrivning av arbetsmiljön och arbetssituationen under covid-19-pandemin är viktig att spara för framtiden. Dels för att få en rättvis historieskrivning, där alla typer av jobb finns med, men även för att ge underlag för att rätta till de brister som blivit tydliga under pandemin.

Du som är eller har varit medlem i ett LO-förbund under pandemin är välkommen att lämna din berättelse. Du ska ha fyllt 18 och vara i arbetsför ålder.

Det här är några exempel på frågor vi gärna vill få svar på:

  • Hur har covid-19 påverkat din arbetssituation och vilken roll spelar ditt fackförbund i denna specifika situation?
  • Har det skett förändringar i din anställning med anledning av covid-19? På vilket sätt?
  • Har arbetsvillkoren och arbetsmiljön blivit annorlunda på grund av pandemin, och i så fall på vilket sätt?
  • Har arbetstiden, lönen och eller möjligheten att ta ut kompensation för förändrade arbetstider blivit påverkade?
  • Vad finns det för skydd på arbetsplatsen för dig som individ från smittan? 
  • Har ditt fackförbund varit till stöd för dig under pandemin? På vilket sätt?   

Du behöver inte svara på jättemånga frågor utan du berättar med egna ord, så långt eller kort du vill. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge något skäl. Insamlingen pågår från oktober 2020 till och med januari 2022.

För frågor om insamlingen, kontakta gärna Catalina Benavente, arkivarie, på catalina.benavente[a]arbark.se eller 08-412 39 34.


Hur har covid-19 påverkat din arbetssituation?