Seminarieserie – Global arbetarhistoria


Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Södertörns högskola och Stockholms universitet  startade under våren 2013 en ny gemensam seminarieserie om global arbetarhistoria. Från höstterminen 2014 arrangerar ARAB seminarierna i eget regi.

Första upptaktsmötet inleddes med korta föredrag om behovet av diskussioner och forskning om global arbetarhistoria i Sverige med presentation av aktuella projekt.

Under våren 2013 påbörjades seminarieserien med ett antal föredrag med bland annat Anna Gavanas (Linköpings universitet), Verity Burgmann (Melbourne University), Göran Rydén (Uppsala Universitet) Dorothy Sue Coble (Rutgers University), Suzanne Franzway (University of South Australia), Mary Margaret Fonow (Arizona State University) och Yevette Richards (George Mason University).

Ansvariga för seminarieserien var Håkan Blomqvist, Lars Ekdahl och Silke Neunsinger. Under hösten 2014 var Silke Neunsinger ensam ansvarig för seminarieserien. Seminarieserien är öppen för alla intresserade och förslag på föreläsare, forskningspresentationer och gemensamma litteraturseminarier tas gärna emot, via mail: silke.neunsinger[at]arbark.se


Tidigare arrangemang

28 januari 2015 – Workers of the Sea, Unite? The Internationalist Legacy of the Pre-WWI Years

Medverkande: Leon Fink, University Illinois-Chicago

8 december 2014 – One Hundred Years of Servitude: Political Economy of Tea Planatations in Colonial Assam

Medverkande: Rana P. Behal, Deshbandhu College, University of Delhi

25 november 2014 – Ideologiska stridsfrågor inom konsumentkooperationen under mellankrigstiden: de nordiska länderna och den Internationella Kooperativa Alliansen

Medverkande: Mary Hilson, verksam som lektor vid Scandinavian Studies, University College London

22 oktober 2014 – Communism in West Bengal: Ideology and Praxis of Radicalism (1920-77)

Medverkande: Ritwika Biswas, University of Calcutta

17 oktober 2014 – Gender, industriousness, and colonial connections. Social norms and labour policies in the Dutch Empire, ca. 1800-1940

Medverkande: Elise van Nederveen Meerkerk, Wageningen University

3 december 2013 – Brazilian labour history

Medverkande: Paulo Fontes från Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasilom och Larissa Rosa Correa

5 november 2013 –  Kön och arbete i globaliseringens tid. Kritiska perspektiv på internationella relationer

Medverkande: Paulina de los Reyes och Fia Sundevall

15 oktober 2013 – Vi är varken visionärer eller utopiska drömmare – Historien om League against Imperialism (1927-1937)

Medverkande: Fredrik Pettersson från Åbo akademi

18 juni 2013 – Workshop: Feminism in international labour organizations

Medverkande: Silke Neunsinger (ARAB) & Ylva Waldemarson (Södertörn University), Dorothy Sue Cobble (Rutgers University), Yevette Richards Jordan (George Mason University), Maria Bosdotter (former Handelsanställdas förbund), Jonny Hjelm (Umeå University), Mary Margaret Fonow (Arizona State University) och Suzanne Franzway (University of South Australia).

28 maj 2013 – Seminarium: From ”jobs versus environment” to ”green-collar jobs”: Australian trade unions and the climate change debate

Medverkande: Verity Burgmann, Melbourne University

16 april 2013 – Arbetskonflikter och globalisering. Smidesarbetet på Leufsta bruk 1738

Medverkande: Göran Rydén, Uppsala universitet

26 mars 2013 – ena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering

Medverkande: Anna Gavanas med flera.

26 mars 2013 – Global arbetarhistoria – upptaktsmöte

Upptaktsmöte för den nya seminarieserien som arrangeras i samarbete mellan ARAB och Historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.