AKS – vår vänförening


AKS, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, är vår vänförening. AKS bildades redan 1926 och samarbetar nära med institutionen, bland annat genom utgivning av en ambitiös årsbok och genom att anordna gemensamma seminarier.


Sällskapet har både enskilda och organisationer över hela landet som medlemmar. Enligt stadgarna ska man bevara och sprida kännedom om arbetarklassens liv och levnadsvillkor, arbetarrörelsens utveckling och industrisamhällets kulturarv.

Medlemskap

Priser:

 • 150 kr om året för enskilda,
 • 400 kr för lokala organisationer, och
 • 800 kr för centrala organisationer.

Då ingår förutom seminarier, vandringar, utställningar och utflykter en medlemsbok som bara den är värd betydligt mer. För att bli medlem skickar man en ansökan med uppgifter om namn och adress till:

 • Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
  Elektronvägen 2
  141 49 Huddinge

Eller till e-post: info[snabel-a]arbetarkultur.se.  Sätt in medlemsavgiften på PG: 1725-1. Glöm inte att ange ditt/organisationens namn.

Välkommen som medlem i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap!

Besök AKS egen webbsida på http://arbetarkultur.se/

Vill du köpa boken Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling, 2014, 2:a upplagan,  mailar du till kontaktpersonerna nedan:

Kontaktuppgifter

 • info[snabel-a]arbetarkultur.se
 • Kjersti Bosdotter, ordförande
  e-post: kjersti.bosdotter [snabel-a] ifmetall.se
 • Jonny Jakobsson, skattemästare
  epost: jonjaksson[a]gmail.com
  tele: 010-442 70 19

 

Se även:

 • Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap : ett urval (1996)
 • Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1926-1976 : minnesskrift / Sture W. Lantz
 • Arbetarnas kulturhistoriska sällskaps årsböcker