AKS – vår vänförening


Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap (AKS) är vår vänförening. AKS bildades redan 1926 och samarbetar med institutionen, bland annat genom att ge ut en ambitiös årsbok och genom att anordna gemensamma seminarier.

Sällskapet har både enskilda och organisationer över hela landet som medlemmar. Enligt stadgarna ska man bevara och sprida kännedom om arbetarklassens liv och levnadsvillkor, arbetarrörelsens utveckling och industrisamhällets kulturarv.

Medlemskap

Priser:

 • 200 kr om året för enskilda,
 • 400 kr för lokala organisationer, och
 • 800 kr för centrala organisationer.

I medlemskapet ingår seminarier, vandringar, utställningar och utflykter en medlemsbok, som ges ut varje år.

För att bli medlem skickar du en ansökan med uppgifter om namn och adress till:

 • Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
  Elektronvägen 2
  141 49 Huddinge

Eller till e-post: info[snabel-a]arbetarkultur.se.  Sätt in medlemsavgiften på PG: 1725-1.

Välkommen som medlem i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap!

Besök AKS egen webbplats på http://arbetarkultur.se/

Vill du köpa boken Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling, 2014, 2:a upplagan,  mejlar du till kontaktpersonerna nedan.

Kontaktuppgifter

 • info[snabel-a]arbetarkultur.se
 • Kjersti Bosdotter, ordförande
  e-post: kjersti.bosdotter [snabel-a] ifmetall.se
 • Jonny Jakobsson, skattemästare
  epost: jonjaksson[a]gmail.com
  tele: 010-442 70 19

 

Läs mer

 • Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap : ett urval (1996)
 • Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1926-1976 : minnesskrift / Sture W. Lantz
 • Väggalmanacka om arbetarrörelsens kvinnor. AKS tar fram en ny almanacka tas fram varje år.
 • Arbetarnas kulturhistoriska sällskaps årsböcker