Styrelsen


Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

 • Per Holmström  (LO), ordförande
 • Vakant (LO)
 • Vakant (staten)
 • Ann-Carlotte Visén (Socialdemokraterna)
 • Patrik Lundell (staten)

Ersättare

 • Vakant (staten)
 • Roger Berzell (Socialdemokraterna)
 • Ulrika Eskilsson (LO)
 • Kaisa Unander (staten)
 • Lars Gäfvert (LO)

Revisorer

 • Jan Olov Gustavsson (LO/SAP)
 • Jens Karlsson (staten)

Auktoriserad revisor

 • Ulrika Granholm-Dahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers