Styrelsen


Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

 • Helene Lindahl, LO, ordförande
 • Ewa Wetterström, LO
 • Patrik Lundell, staten
 • Ann-Charlotte Visén, Socialdemokraterna
 • Åsa Karlsson, staten

Ersättare

 • Ulrika Eskilsson, LO
 • Lars Gäfvert, LO
 • Joakim Jonsson, Socialdemokraterna
 • Kaisa Unander, staten

Revisorer

 • Jan Olov Gustavsson, LO/Socialdemokraterna
 • Roger Ljunggren, Socialdemokraterna

Auktoriserad revisor

 • Sofia Eriksson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers