Innehållet får beröm på ARABs webbplats


Innehållet är jättebra! Men minska antalet undersidor så att det blir lättare att hitta. Det var några svar i ARABs webbplatsundersökning 2020.

Man i randig tröja tittar på ARABs webbplats.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) genomförde en webbplatsundersökning i juli-augusti 2020. Syftet var att få veta vad ni tycker om innehållet vår webbplats. Vi ställde också frågor om strukturen och hur lätt det är att navigera.

Enkäten bestod av nio frågor och man kunde lämna egna kommentarer. Trots att antalet svar var relativt få fick vi värdefulla synpunkter och bra vägledning till vad ARAB behöver förbättra. Vi tackar för hjälpen!

 • De flesta av respondenterna besöker webbplatsen varje vecka eller varje månad (75 %).
 • Primärt besöker ni webbplatsen för att söka efter arkivmaterial (37,5 %).
 • Många söker också efter information om böcker (12,5 %) eller besöker sajten för att läsa artiklar (12,5 %).

Hälften av de svarande anser att webbplatsen är lättnavigerad eller tillräckligt lättnavigerad. Nästan en tredjedel tycker dock att det är mindre lätt att ta sig runt på sajten.

Viktigt innehåll

Innehållet på sajten är mycket uppskattat och det finns önskemål om att publicera ännu fler artiklar där vi lyfter fram arkiv- och biblioteksmaterialet, för att sprida kunskap om arbetarhistoria. Ni frågar också efter fler redaktionella artiklar med koppling till dagens frågor och även mer tematiskt berättande runt exempelvis rösträtten.

Det viktigaste innehållet på webbplatsen är enligt enkäten (”vet ej” eller liknande svar är utelämnade):

 • Arbetarrörelsens historia.
 • Allt!!!
 • Samlingarna med sökning och presentation.
 • Arkiv- och bibliotekskatalogerna.
 • Arkiv- och bibliotekskatalogerna (men det är också de som är mest svårnavigerade).
 • Att kunna leta efter arkivmaterial och böcker och få information om seminarier och annat som berör arbetarhistoria.
 • Information om aktuell forskning och innehåll i arkiven samt kontaktuppgifter.
 • Tillgång till arkivmaterial och kalendariet/information om föreläsningar och liknande.
 • Historia/forskningsmaterial.
 • Arbetsmiljö.
 • Att finna en tidslinje med alla händelser.

När det gäller artiklar så vill ni läsa om arbetarhistoria, arkivmaterialet, forskning, seminarier och evenemang i en bra blandning. Flera poängterar att arkivmaterialet är allra mest intressant.

Arkiv- och bibliotekskatalogen är tekniskt sett är egna webbplatser men det har ändå kommit synpunkter på dem i enkäten. Det finns önskemål om en smidigare sökning, framför allt när det gäller arkivkatalogen. Flera efterlyser också möjligheten att kunna söka i katalogerna från mobila enheter.

Ännu mer återblickar

På frågan om vilka förbättringar vi ska göra på webbplatsen fick vi uppmaningen att publicera ännu mer av historiska återblickar i text och bild på webbplatsen och i sociala medier. Vi fick också beröm för det vi publicerar idag, tack för det! Flera vill att vi ska förbättra navigeringen på sajten och göra den mer överblickbar, exempelvis genom att minska antalet menyposter och undersidor.

Vi kommer att använda synpunkterna som underlag när vi successivt arbetar med att utveckla och förbättra webbplatsen. Några förändringar har vi redan hunnit genomföra, till exempel att fler metadata visas i inläggen och att antalet menyposter har blivit färre. En del förslag kräver lite större resurser, som att anpassa arkiv- och bibliotekskatalogen för mobila enheter, så de tar vi med oss för framtiden.

Nästa webbplatsundersökning är planerad till mitten av april. Vi hörs då!