Olof Palmes arkiv


Våren 1986 levererades större delen av de handlingar som ingår i Olof Palmes personarkiv till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) från Statsrådsberedningen och från SSU:s kursgård Bommersvik. På ARAB fanns sedan tidigare en serie tal 1969-1976, samt handlingar som överförts och ordnats i samband med arbetet på Tage Erlanders arkiv. Senare tillkom ytterligare handlingar från Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli och Socialdemokratiska partiets expedition. De handlingar som tillhörde Olof Palme som statsminister förvaras på regeringskansliets arkiv.

Olof Palmes arkiv som är mycket omfattande, nära 2 000 volymer, innehåller bland annat manuskript till tal och artiklar, intervjuer, utskrifter av medverkan i radio- och TV-program, korrespondens, underlag till valrörelser, debatter, inrikes och utrikes resor, pressklipp, fotografier samt ljudband. Arkivet, som tidigare ägdes av familjen Palme, deponerades 1986 på ARAB och överläts till ARAB i november 2020.

Från och med november 2020 är Olof Palmes arkiv i sin helhet öppet och tillgängligt för allmänheten. Det gäller serierna som innehåller tal, artiklar, intervjuer, utskrifter, minnesanteckningar med mera; handlingar som rör Olof Palmes verksamhet från valrörelser och debatter, från särskilda frågor som Vietnam; stora klipp-, foto- och ljudbandssamlingar. Även Olof Palmes korrespondens och almanackor, som tidigare varit tillståndsbelagda, är numera fritt tillgängliga.

För upphovsrättsliga frågor är Mårten Palme kontaktperson.