Forskningsrådet


Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är ett vetenskapligt rådgivande organ och inte anslagsgivare. Till uppgifterna hör att främja forskningen om arbetarrörelsens historia, att sprida forskningsresultat och att främja en dialog mellan forskare och organisationsrepresentanter.

Rådet började sin verksamhet 1981. Rådets ledamöter kommer både från forsknings- och organisationsmiljöer. Ledamöterna utses av styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Institutionschefen ingår i rådet. Vår forskningssekreterare fungerar som rådets sekreterare.

Rådet anordnar större seminarier, i regel minst ett större om året, ofta i samarbete med andra institutioner eller organisationer. Seminarierna dokumenteras ofta i tidskriften Arbetarhistoria. Rådet står bakom viss bokutgivning.

Rådets sammanträden, cirka tre om året, kombineras ofta med kortare seminarier där planerad, pågående eller nyss avslutad forskning presenteras.

Rådet delar sedan 1995 årligen ut Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia.
Ledamöterna i forskningsrådet:

 • Ordförande Ella Niia, (Nyköping)
 • Joa Bergold, utredare LO (Stockholm)
 • Nina Trige Andersen, journalist och historiker (Köpenhamn/Mexico City) 
 • Lars Berggren, historiker (Lund/Malmö)
 • Håkan Blomqvist, historiker (Stockholm)
 • Barbro Budin, tidigare programansvarig IUF (Ljungskile)
 • Stefan Carlén, chefekonom Handelsanställdas Förbund (Stockholm)
 • Jenny Jansson, statsvetare (Uppsala)
 • Inger Jonsson, ekonomhistoriker (Stockholm/Uppsala)
 • Matias Kaihovirta, historiker (Åbo)
 • Martin Klepke, journalist (Stockholm)
 • Jens Ljunggren, historiker (Stockholm)
 • Joakim Johansson, institutionschef Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Huddinge)
 • Johanna Overud, historiker (Umeå)
 • Nina Sjöberg, landsarkivarie (Uppsala)
 • Fia Sundevall, ekonomhistoriker (Stockholm)
 • Hanne Østhus, historiker (Trondheim) 
 • Malin Nilsson, ekonomhistoriker (Lund)
 • Silke Neunsinger, ekonomhistoriker (rådets sekreterare)